Publications
Dr. Tolner László publikációi

Updated 22.05.2022

2022

Juvancz Z. - Tolner L. (2022): Combination of energy production and plastic waste management. International Journal of Latest Research in Engineering and Technology. 08/05 1-7.

2021

Czinkota I. - Filep T. - Rétháti G. - Tolner L. - Gulyás M. - Sebők A. - Dálnoki B. (2021): Derivation and application of a generalised exchange-adsorption isotherm for the adsorption of hydrophobic compounds on soils. Soil and Water Research. 16. 67-73.

2020

Tolner L. - Hartman M. - Karácsony E. (2020): Szemét-e a műanyaghulladék?   Youtube video

Tolner L. - Kende Z. - Waltner I. - Sebők A. - Tolner I.T. (2020): Evaluation of the change of tillage effected humus quality with remote sensing. 19th Alps-Adria Scientific Workshop Wisla, Poland (2020.04.26-05.01.), Abstract book 56.

Juvancz Z. - Tolner L. (2020): Can the energy management and the waste management be harmonized? Proceedings book of 11th ICEEE–2020 Conference

2019

Tolner L. - Hartman M. - Karácsony E. (2019): Szemét-e a műanyaghulladék? 8. Környezetkémiai Szimpózium, Siófok, 2019.10.10-11. Program és előadáskivonatok 35.

2018

Dálnoki B.A. - Sebők A. - Grósz J. - Rétháti G. - Tolner L. (2018): Rapid biotest for fertilizer’s effects. 17th Alps-Adria Scientific Workshop Hnanice, Czech Republic (2017.04.09-14.), Abstract book 138-139.

Gulyás M. - Tolner L. - Fekete Gy. - Erdősi R. - Czinkota I. (2018): Rapid biotest method in precision agriculture. 17th Alps-Adria Scientific Workshop Hnanice, Czech Republic (2017.04.09-14.), Abstract book 162-163.

Kovács A.J. - Méhes Zs. - Tolner I.T. - Tolner L. (2018): Domestication and Proliferation of Algae Cultures for Boosting Efficiency of Waste-water Treatment through Symbiosis. Periodica Polytechnica 62 (3) 292-298.

2017

Czinkota I. - Fekete Gy. - Gulyás M. - Tolner L. - Sebők A. - Köles P. (2016): Biomassza hamu alkalmazhatóságának vizsgálata talajsavanyúság javítására. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 215-222.

Tolner L. - Gál E. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Yun Qiu - Tolner I.T. - Vekerdy Z. (2017): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 269-276.

Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2017): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 261-268.

Tolner L. - Füleky Gy. - Gulyás F. (2017): A talaj nitrát-tartalmának szabályozása szerves anyag hozzáadásával. 8. Környezetkémiai Szimpózium, Bakonybél, 2017.10.12-13. Program és előadáskivonatok 30.

Czinkota I - Rétháti G. - Tolner L. - Dálnoki A.B. - Sebők A. (2017): Széles körben használatos adszorptívum csere izoterma levezetése és használati lehetőségei. 8. Környezetkémiai Szimpózium, Bakonybél, 2017.10.12-13. Program és előadáskivonatok 31.

2016

Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. - Dálnoki A.B. - Fekete Gy. - Czinkota I. (2016): Biodízelgyártás melléktermék (glicerin) hatása a talaj nitrogénformáira és az angolperje kezdeti fejlődésére. 5. Környezetkémiai Szimpózium, Tihany, 2016.10.06-07. Program és előadáskivonatok 21.

Rétháti G. - Czinkota I.- Sebők A. - Tolner L. (2015): Kationok (Pb2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+) talajon történő szimultán megkötődésének jellemzése. 5. Környezetkémiai Szimpózium, Tihany, 2016.10.06-07. Program és előadáskivonatok 23.

Tolner L. - Gál E. - Vekerdy Z. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Tolner I.T. (2016): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.

Czinkota I. - Fekete Gy. - Gulyás M. - Tolner L. - Sebők A. - Köles P. (2016): Biomassza hamu alkalmazhatóságának vizsgálata talajsavanyúság javítására. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.

Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2016): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.

Tolner L. - Ziegler I. - Füleky Gy. - Gulyás M. - Rétháti G. (2016): Stimulant and toxic effect of biomass ash dosage in pot experiment. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 43-46.

Sebők A. - Rétháti G. - Varga D. - Füleky Gy. - Tolner L. (2016): Comparing study about the methods to measure the copper sorption capacity of soils. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 107-110.

Fekete Gy. - Issa I. - Tolner L. - Czinkota I. - Tolner I.T. (2016): Investigation on the indirect correlation and synergistic effects of soil ph and moisture content detected by remote sensing. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 203-206.

Vargha V. - Rétháti G. - Heffner T. - Pogácsás K. - Korecz L. - Zsolt L. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. (2016): Behavior of Polyethylene Films in Soil. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 60. 60-68. IF: 0.296

2015

Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2015): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 337-347.

Tolner I.T. - Gál E. - Tolner L. (2015): Talajheterogenitás vizsgálata egy besenyőtelki tábla talajmintáin. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 349-355.

Tolner L.- Simándi P. - Rácz I. - Otta E. - Czinkota I. (2015): Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 357-362.

Tolner L. - Kocsis I. - Czinkota I. - Tolner I.T. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2015): A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 363-372.

Kovács A. - Tóth M. - Somogyi F. - Tolner L. - Czinkota I. - Béres A. - Wilk T. - Aleksza L. (2015): The effect of biodiesel by-products on germination and plant growth. Applied Ecology and Environmental Research 13: 1171-1181. IF 0.500

Sándor F. - Tolner L. - Füleky Gy. - Abdiani S.A. - Sanchez J.F. (2015): Humic substances applications impact quality and yield of commercially-produced pomegranate saplings in Nangarhar, Afghanistan. Columella, Journal of Agricultural and Environmental Sciences 2: 59-67.

Tolner L. - Rétháti G. - Füleky Gy. (2015): Tönkretesszük-e vegyszerekkel a talajainkat? 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015.10.08-09. Program és előadáskivonatok 29.

Rétháti G. - Varga D. - Sebők A. - Füleky Gy. - Tolner L. - Czinkota I. (2015): Talajok rézmegkötő képességének vizsgálata oszlopkísérletek segítségével. 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015.10.08-09. Program és előadáskivonatok 27.

Rétháti G. - Labancz V. - Tolner L. - Szalai Z. - Alexa L. (2015): Examination of humic substances of composts and differently aged soil-charcoal systems. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 103-106.

Gulyás M. - Béres A. - Tolner L. - Alexa L. - Czinkota I. (2015): Effects of hot water extracts of a composted green waste and sewage sludge on plant germination in model experiment. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 237-240.

Tolner L. - Kende Z. - Tolner I.T - Vágó I. - Czinkota I. (2015): Biogas fermentation residues' effect on the formation tendency of the soil aggregates. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 63-66.

Tolner L. - Czinkota I. - Simándi P. - Rácz I-né. (2015): LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA. (Laboratory pyrolysis and the examination of some parameters of pyrolysis products.) A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei konferencia (Szarvas, 2015.01.29.). Kiadvány (ISBN 978-963-269-464-1) SzIE GAEK 70-79.

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Czinkota I. - Szilagyi G. - Issa I. - Katai J. (2015): Plant growth and potassium supply dynamics on a chernozem soil of a long-term fertilization and irrigation experiment with maize monoculture in Hungary. Soil-Water Journal, 20/5 Special Issue 6-12.

Tolner L. - Füleky Gy. (2015): A talaj szorpcióval kötött foszfortartalmának tanulmányozása adszorpciós és többlépéses deszorpciós vizsgálatokkal. Füleky 70 Kiadvány 190-199.

2014

Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2014): Talajok szerkezetének vizsgálata hiperspektrális módszerrel. XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2014.11.13 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, pp. 396-402.(ISBN:978-963-334-193-3)

Rétháti G. - Pogácsás K. - Heffner T. - Simon B. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Monitoring the degradation of partly decomposable plastic foils. Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment, 6. 39-44.

Rétháti G. - Czinkota I. - Tolner L. - Füleky Gy. (2014): Különböző korú talaj-faszén rendszerek Cu és Zn megkötő képességének összehasonlítása. 3. Környezetkémiai Szimpózium, Lajosmizse,2014.10.09-10. Program és előadáskivonatok 34.

Tolner L. - Kocsis I. - Czinkota I. - Tolner I.T. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2014): A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.86.

Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2014): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.85.

Tolner L.- Simándi P. - Rácz I. - Otta E. - Czinkota I. (2014): Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.153.

Tolner I.T. - Gál E. - Tolner L. (2014): Talajheterogenitás vizsgálata egy besenyőtelki tábla talajmintáin. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.152.

Hajdók I. - Tolner L. - Czinkota I. (2014): Ülepedő talajszuszpenzió folyamatos lézer diffrakciós szemcseméret vizsgálata. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.106.

Heffner T. - Rétháti G. - Pogácsás K. - Korecz L. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Behavior of polyethylene films in soil. 2nd International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, Visegrád, Hungary, August 24-28, 2014.

Czinkota I. - Keresztes B. - Vörös K. - Simándi P. - Rácz I. - Rétháti G. - Gulyás M. - Tolner L. (2014): Analysis of organic matter and heavy metal extraction kinetics of different pyrolysed waste fractions. ORBIT 2014 Scientific Conference, Gödöllő, Hungary, June 26-28.

Issa I. - Tolner L. - Nemenyi M. - Simon B. - Tolner I.T. (2014): Examination of Background Variables During Soil Ph Determination by Remote Sensing. 20-th World congress of Soil Science, Jeju, Korea 2014.06.9-13. p 129.

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Effects of Genotypes, Nutrient- and Water-Supply on the Dry Matter Production and Potassium Uptake Dynamics of Maize (zea Mays L.) on a Chernozem Soil of a Long-Term Field Experiment in Hungary. 20-th World congress of Soil Science, Jeju, Korea 2014.06.9-13. p 414-415.

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Dynamics of dry matter production and potassium uptake of maize in a long-term field experiment on chernozem soil. Agrokémia és Talajtan, 63. 149-158.

Czinkota I. - Simándi P. - Somogyi F. - Rácz I. - Tolner L. (2014): UV spectral Analysis of Pyrolysis residues. 20-th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, Birmimingham, 19-23th May 2014. Conference Guide and Abstract p.140.

Rózsáné Szűcs B. - Tolner L. - Füleky Gy. - Simon M. - Czinkota I. (2014): Száraz, szakaszos uzemű anaerob kezelés metántermelésének metematikai modellezése. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.

Tolner I.T. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Szalay K. - Tolner L. (2014): Különböző típusú szórások Összehasonlítása talajminták hiperspektrális vizsgálata során. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.

Tolner L. - Hajdók I. - Vágó I. - Kovács A. - Czinkota I. (2014): Összetett jelenségek modellezése alkotóik vizsgálatán alapuló görbeseregek kombinálásával. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.

Tolner L. - Sándor F. - Simon B. - Füleky Gy. (2014): The effects of humic acid product on soil fertility measured by ryegrass test plant. XIII. Alps-Adria Scientific Workshop Villach, Ossiacher See, Austria, Növénytermelés 63 Suppl. 245-248.

Rétháti G. - Pogácsás K. - Heffner T. - Simon B. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Környezetben részlegesen lebomló műanyag fóliák degradációjának nyomon követése. Monitoring the degradation of partly decomposable plastic foils. X. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár,2014.03.27-29. Konferenciakiadvány, ISSN 1842-9815, 181-185.

Tolner I.T. - Tolner L. - Vágó I. - Kovács B. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2014): Nehézfémtartalmú bányameddő savanyító hatásának vizsgálata infravörös spektrofotometriával. Investigation of acidifying effects of heavy metal containing mine waste disposal by infrared spectrophotometry. X. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár,2014.03.27-29. Konferenciakiadvány, ISSN 1842-9815, 146-150.

2013

Vágó I. - Czinkota I. - Simándi P. - Rácz I. - Tolner L. (2013): Analysis of Pyrolysis Residues' UV-VIS Spectrums. International Symposia "Risk Factors for Environment and Food Safety" & "Natural Resources and Sustainable Development". November 8-9, 2013, Oradea. Anale Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului 21 765-773.

Tolner L. - Füleky Gy. (2013): Többlépéses deszorpció modellezése. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 33.

Rétháti G. - Czinkota I. - Tolner L. - Füleky Gy. - Gál A. (2013): Zn megkötődés változása talaj-bioszén rendszerben. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 34.

Czinkota I. - Rácz I. - Tolner L. - Simándi P. (2013): Pirolízis maradékok UV-Vis spektrumainak elemzése. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 37.

Czinkota I. - Rácz I. - Simándi P. - Tolner L. (2013): A hőbontás vizsgálata spektroszkópiai vizsgálatokkal. Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások szakkiállításd. Budapest 2013.09.25-27. Termolízis Konferencia 2013.09.26.

Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Nedvszívó anyagok hatása a talaj reflektancia spektrumára. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 505-512.

Tolner L. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 513-521.

Tolner L. - Czinkota I. - Vadkerti Zs. - Kovács A. - Rétháti G. (2013): Glicerin hatása az angolperje csírázására és kezdeti növekedésére. Magyar Epidemiológiai Társaság VII. és a Közép-európai Kemoprevenciós Társaság I. közös Nemzetközi Kongresszusa 2013.04.05-06., Pécs. Magyar Epidemiológia (Hungarian Epidemiology) 10 Suppl. S.46.

Czinkota I. - Tolner L. - Tóth M. - Vadkerti Zs. - Somogyi F. (2013): Nitrát kimosódás kinetikájának modellezése talajoszlop kísérletben. Magyar Epidemiológiai Társaság VII. és a Közép-európai Kemoprevenciós Társaság I. közös Nemzetközi Kongresszusa 2013.04.05-06., Pécs. Magyar Epidemiológia (Hungarian Epidemiology) 10 Suppl. S.8.

Rétháti G. - Vejzer A. - Simon B. - Vadkerti Zs - Tolner L. (2013): The effect of glycerol by-product on the development of maize and zinc uptake. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 107-110.

Tolner I.T - Tolner L. - Szalay K.D. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Spesctral evaluation of three acidificated chernozem soil samples. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 241-244.

Tolner L. - Bondor B. - Czinkota I. - Vadkerti Zs - Kovács A. (2013): Investigation of soil fertility affected by biodiesel by-product in microcosm experiment. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 433-436.

Kátai J. - Tolner L. (2013): Tudományos emlékülés Filep György 80. születésnapja tiszteletére. Agrokémia és Talajtan 62 177-178.

2012

Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány 161-168. ISBN 978-615-5183-30-0.

Vágó I. - Sipos M. - Tolner L. - Schnug E. (2012): KÖRNYEZETÜNK URÁNTERHELÉSE. Első Környezetkémiai Szimpózium, Mátraháza, 2012.10.11-12. Program és előadáskivonatok p 33.

Tolner L. - Füleky Gy. - Rétháti G. - Kovács A. - Vágó I. - Szabó A. - Czinkota I. (2012): A TALAJ MINT A POTENCIÁLISAN KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NÖVÉNYI TÁPELEMEK PUFFERKÖZEGE. Első Környezetkémiai Szimpózium, Mátraháza, 2012.10.11-12. Program és előadáskivonatok p 29.

Tolner I.T. - Tolner L. - Milics G. - Deákvári J. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2012): Talaj PH meghatározás hiperspektrális módszerekkel. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2012.10.05.

Tolner I.T. - Tolner L. - Milics G. - Deákvári J. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2012): A talajvizsgálatok ismertetése. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2012.10.05.

Tolner L. - Kovács A. (2012): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben.(.) Talajtani Vándorgyűlés, Miskolc, 2012.08.23-24.

Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2012): Nedvszívó anyagok hatása a talaj reflektancia spektrumára.(.) Talajtani Vándorgyűlés, Miskolc, 2012.08.23-24.

Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. (2012): Examination of an alternative way to prevent nitrate leaching in soil by using glycerol as a biodiesel by-product. XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 267-270.

2011

Tolner I. - Szalay K. - Csorba Á. - Tolner L. - Deákvári J. - Milics G. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2011): Evaluating the effect of humidity and acidity on the optical characteristic of a soil sample. 19th International Poster Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil - Plant- Atmosphere" Bratislava, Slovenská republica 2011.11.10. Proceeding (ISBN 978-80-89139-26-2) 772-776.  

Kovács A. - Tolner L. - Czinkota I. - Tóth J. (2011): Biodízel technológia hulladék alapanyagokból. (Biodiesel production technologies on refuse basis.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány 106-112. ISBN: 978-963-9941-24-3

Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. (Contradictions in agricultural Utilization of biodiesel byproduct.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.

Vágó I. - Makádi M. - Czinkota I. - Kátai J. - Tolner L. (2011): A talajok könnyen kioldható elemtartalmának változása biogáz gyártás melléktermékének hatására. (Changes of element content of soil on application of biogas fermentation sludge.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány 160-166. ISBN: 978-963-9941-24-3

Kovács A. - Czinkota I. - Kovács A. - Tolner L. (2011): Biodízel melléktermék alkalmazása a talajvédelemben. (.) Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, 2011. augusztus 25., Kecskemét, Konferencia kiadvány III. kötet (ISBN 978-615-5192-01-2) 375-380.

Tolner L. - Füleky Gy. (2011): Függvény-rendszer paraméterinek meghatározása a talaj-foszfor deszorpciójának modellezéséhez. (.) IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 16.

Kovács A. - Czinkota I. - Tolner L. (2011): Növényi növekedés optikai elemzése tenyészedény kísérletben. (.) IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 59.

Vágó I. - Loch J. - Balláné Kovács A. - Tolner L. (2011): Tápelem interakciók vizsgálata őszi búza jelzőnövénnyel, tenyészedény-kísérletekben. (.) IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 73.

Czinkota I. - Issa I. - Hancz G. - Hajdók I. - Nyilas T. - Tolner L. (2011): Mederüledék-minták vizsgálata kivonatok fényabszorpció-hullámhossz függvény paramétereinek elemzésével. (.) IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 18.

Kovács A. - Czinkota I. - Nagy A. - Issa I. - Tolner L. (2011): Use of biodiesel byproduct in agriculture. 6th ISMOM, International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms, 26th June-1st July 2011, Montpellier, France

Czinkota I. - Földényi R. - Konda N.L. - Tolner L. - Kovács A. (2011): Description the soil buffering disturbance in pesticides polluted soils. 6th ISMOM, International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms, 26th June-1st July 2011, Montpellier, France, Book of Abstract 141.

Rétháti G. - Issa I. - Tolner L. (2011): Relationship between soil acidification and Zinc fertilization in a model experiment. X. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 60 Suppl. 235-238.

2010

Tolner I. - Szalay K. - Tolner L. - Fenyvesy L. (2010): Evaluating the effect of acidity on the optical characteristic of a soil sample. 18th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava, Slovak Republic 2010.11.11 585-589 pp. ISBN: 978-80-89139-21-7

Füleky Gy. - Tolner L. (2010): Recovery of sorbed fertilizer phosphorus by three water extraction methods. In: Proceedings of the 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain 27.09.2010; pp 58;

Tolner I. - Szalay K. - Tolner L. (2010): Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira. in: Kovács Gy., Gelencsér G., Centeri Cs. (szerk.): Az Élhető Vidékért 2010 környezetgazdálkodási konferencia, Siófok, 2010.09.22-24. Konferenciakötet. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Törökkoppány, ISBN 978-963-229-871-9 p. 363-367.

Tolner L. - Czinkota I. - Sándor G. - Tolner K. (2010): Testing the effect of redirected glycerol by-products on the nutrition providing ability of the soil. In: Gilkes RJ, Prakongkep N, editors. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; ISBN 978-0-646-53783-2; Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.3.1; Integrated nutrient management; 2010 Aug 1-6. Brisbane, Australia: IUSS; 2010, pp.298-301.

Vágó I. - Tolner L. - Czinkota I. - Rékási M. - Kádár I. (2010): Comparison of methods for soil acidity measurement in Nyírlugos (Hungary)long-term field expriment. In: Gilkes RJ, Prakongkep N, editors. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; ISBN 978-0-646-53783-2; Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.1.1; Further development of soil evaluation methods; 2010 Aug 1-6. Brisbane, Australia: IUSS; 2010, pp.41-44.

Czinkota I. - Földényi R. - Konda L. - Tolner L. - Kovács A. (2010): Critical key buffer capacity points in the soil pesticide tolerance. IX. Alps-Adria Scientific Workshop Špičák, Czech Republic, Növénytermelés 59 Suppl. 17-20.

Tolner I.T. - Tolner L. - Füleky Gy. - Vágó I. - Sipos M. - Szalay K. - Fenyvesi L. (2010): Talajvíz nitrátosodásának felszámolása energiaerdő telepítésével. (Elimination of nitrate pollution of soil ground water by energy forest plantation.) International Seminar on Crop Science for Food security, Bioenergy and Sustainability, Szeged, 2010.06.1-3.

Kovács A. - Czinkota I. - Tolner L. (2010): Agroökológiai alapú megújuló energiatermelési rendszer. (Agro-ecology renewable energy generation system.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 81-85. ISBN: 978-963-9941-12-0

Tolner L. - Vágó I. - Kovács A. - Tolner I. - Füleky Gy. (2010): Energiaerdővel a környezetkímélő tápanyaggazdálkodásért. (Energy forests for the environmentally compatible nutrient management.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 106-109. ISBN: 978-963-9941-12-0

Tolner L. - Ződi M. - Kovács A. - Kertész B. (2010): Biodízelgyártás melléktermékeként keletkező glicerin hatása a talaj ásványi nitrogén tartalmára. (The effect of glycerine, a by-product of biodiesel production, on the mineral nitrogen content of soil.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 110-114. ISBN: 978-963-9941-12-0

Vágó I. - Czinkota I. - Rékási M. - Sipos M. - Kovács A. - Tolner L. (2010): Development of a new, more adequate method for the determination of soil acidity. Natural and artifical ecosystems in the Somes - Cris - Mures - Tisa river basin. International Conference, Arad, 2010.05.07-08. Studia Universitas "Vasile Goldis", Seria Sintele Vietii Vol. 20, issue 3, 2010, pp. 77-80.

Tolner L. - Vágó I. - Sipos M. - Tolner I. - Füleky Gy. (2010): Energiaerdő hatása a talaj nitrát tartalmának mélységi eloszlására. (The effect of energy plantations on the depth distribution of soil nitrate-ions.) XII. Nemzetközi Tudományos Napok (12-th International Scientific Days, XII. Internationale Wissenschaftliche Tagung), Gyöngyös, 2010.03.25-26. Programme 174.

Vágó I. - Sipos M. - Tolner L. - Schnug E. (2010): Uran in Düngemitteln und dessen Verbleib in der Umwelt - Teil 1: Boden. (Urán a műtrágyákban és a környezetben - 1. rész: Talaj.) XII. Nemzetközi Tudományos Napok (12-th International Scientific Days, XII. Internationale Wissenschaftliche Tagung), Gyöngyös, 2010.03.25-26. Programme 126.

FÖLDÉNYI R. - CZINKOTA I. - MAKÓ A. - TÓTH J. - KUCSERA S. - JOÓ Sz. - HERNÁDI H. - TOLNER L. (2010): Investigation of the particle size distribution of Hungarian soils by different methods. Lithospheres, sediments and soil analysis by modern methods. Malvern Instruments Conference. 10.03.2010 - 12.03.2010. Warsaw. Poland.

Aydinalp C. - Füleky Gy. - Tolner L. (2010): The Comparison Study of Some Selected Heavy Metals in the Irrigated and Non-Irrigated Agricultural Soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16: 754-768. IF: 0.153

2009

Vágó I. - Tolner L. - Loch J. (2009): EFFECT OF CHLORIDE ANIONIC STRESS ON THE YIELD AMOUNT AND SOME QUALITY PARAMETERS OF STRAWBERRY (Fragaria ananassa). Cereal Research Communications, 37. 81-84. IF

2008

Vágó I. - Tolner L. - Eichler-Löbermann B. - Czinkota I. - Kovács B. (2008): Long-term effects of liming on the dry matter production and chemical composition of perennial ryegrass (Lolium perenne L.). Cereal Res. Commun. 36. 103 - 106. IF: 1.190

Tolner L. - Vágó I. - Czinkota I. - Rékási M. - Kovács Z. (2008): FIELD TESTING OF NEW, MORE EFFICIENT LIMING METHOD. Cereal Res. Commun. 36. 543 - 543. IF: 1.190

Tolner L. - Füleky Gy. - Aydinalp C. (2008): Öntözés talajszennyező hatásának igazolása valódi ismétlést nem tartalmazó megfigyelési adatok segítségével. (.) VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2008. július 1-2., Budapest

Vágó I. - Tolner L. - Loch J. (2008): Ortogonális faktortervezési és kiértékelési módszer alkalmazása növények nikkelfelvételének tanulmányozására, tenyészedény-kísérletben. (Orthogonal factor planning and evaluating method for the investigation of nickel-uptake of plants in greenhouse experiments.) VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2008. július 1-2., Budapest

Tolner L. (2008): Többlépcsős adszorpciós izoterma paramétereinek meghatározása szimplex lépegető optimumkereső eljárás segítségével. (The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization.) VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2008. július 1-2., Budapest

Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-119. IF 0.310

Vágó I. - Tolner L. - Balla Kovács A. - Kátai J. (2008): Effect of liming on the yield and some nutrient element content of maize (Zea mays L.). Proceedings International Scientific Conference on Cereals - their products and processing. Debrecen. 158-163.

2007

Tolner L. - Czinkota I. - Rékási M. - Kovács A. (2007): Reproductability of soil acidity investigations. VI Alps-Adria Scientific Workshop, Obervellach, 2007.

Czinkota I. – Kádár I. – Rékási M. - Tolner L. (2007): Comparison of methods for soil acidity measurement in Nyírlugos long-term field experiment. Colar07 Joint International Conference on Long-term Experiments, Agricultural Research and Natural Resources. Debrecen-Nyírlugos 2007.

Issa I. - Czinkota I. - Tolner L.. - Simon B (2007): Examination of zinc and hydrogen ion exchange on the surface of goethite. 10-th International Symposium on Soil and Plant Analysis, Budapest 2007. p. 146.

2006

Füleky Gy. - Tolner L.- Wahdan A.(2006): Effect of acidification on recovery of fertilizer phosphorus with three water extraction methods. Cereal Research Communications, 34. 183-186. IF 1.037

Simon B. - Tolner L. - Rékási M - Micheli E. (2006): Soil acidity investigation by potentiometric titrations. Cereal Research Communications, 34. 283-286. IF 1.037

Tolner L. - Rékási M. - Vágó I. - Czanik P. - Zsigrai G. - Kovács Z. (2006): Effect of settings ont the result of a pH-stat titration: Soil acidity and estimated lime reqirement. 18-th World congress of Soil Science, Philadeplphia, 2006.

Kovács B. - Czinkota I. - Tolner L. - Czinkota Gy. (2006): Fit Method for Calculating Soil Particle Size Distribution from Particle Density and Settling Time Data. 18-th World congress of Soil Science, Philadeplphia, 2006.

Kovács B. - Czinkota I. - Tolner L. - Czinkota Gy. (2006): Fit Method for Calculating Soil Particle Size Distribution from Particle Density and Settling Time Data. Agrokémia és Talajtan, 55. 295-304.

Czanik P. - Tolner L. - Kovács Z. - Rékási M (2006): Iso-pH titration method for estimating soil acidity. Geophysical Research Abstracts, Vol 8, 08615

Füleky Gy. - Tolner L. (2006): Determination of the phosphate content originally adsorbed on the soil by fitting an adsorption isotherm model. Applied Ecology and Environmental Research, 4(2): 39-45. IF 0.143

Szováti K. - Füleky Gy. - Tolner L. (2006): Nitrate accumulation in the soil affected by nitrogen fertilization. Bulletin of the Szent István University Gödöllő 2006. 97-104.

2005

Tolner L. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy (2005): Alternatív tápanyag,gazdálkodási munkapontok meghatározásának többtényezős kísérleti és biometriai elemzése. VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest

Füleky Gy. - Tolner L. (2005): A talaj eredetileg adszorbeált foszfortartalmának meghatározása adszorbciós izoterma modell illesztésével. (Determination of the phosphate content originally adsorbed on the soil by fitting an adsorption isotherm mode.) VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest

Loch J. - Vágó I. - Tolner L. - Kiss Sz. (2005): Kálium, kalcium és magnézium ellátás hatásának és kölcsönhatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletekben. (Study of the effects and interactions of potassium, calcium and magnesium supply in pot experiments.) VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest

2004

Kovács B. - Czinkota I. - Tolner L. - Czinkota Gy. (2004): The determination of particle size distribution (PSD) of clayey and silty formations using the hydrostatic method. Acta mineralogica-petrographica 45. 29-34.

Kovács B. - Czinkota I. - Tolner L. - Czinkota Gy. - Szacsuri G. - Czanik P (2004): Automatikus finomfrakció szemcseméret-eloszlás meghatározás. Mélyépítés 2004. I. (január-március), 22-29

2003

Ioannou A. - Tolner L. - Dimirkou A. - Füleky Gy. (2003): Copper adsorption on bentonite and soil as affected by pH. Bulletin of the Szent István University. 2003. Gödöllo, 74-84.

Kovács B. - Tolner L. - Czinkota Gy. - Szacsuri G. - Czanik P. (2003): Új eljárás finomszemcsés laza képződmények szemcseeloszlásának meg határozására az ASTA mérőeszközzel. In: Geotechnika 2003: a ráckevei geotechnikai konferencia kiadványa. Ráckeve, Magyarország, 2003

Nemes A. - Czinkota I. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B. - Pachepsky Ya. A. (2003): An Automated System for the Quasi-Continuous Determination of the Particle-Size Distribution. Abstracts from the meeting held in Nice, France, 6 - 11 April 2003

2002

Nemes A. - Czinkota I. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B. (2002): An Automated System for the Quasy-Continous Measurement of Particle Size Distribution. Proc. 17-th World Conf. on Soil Sciences, Bangkok, 2002, p150

Nemes A. - Czinkota I. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B. (2002): Outline of an automated system for quasy-continous measurement of particle size distribution. Agrokémia és Talajtan, 51. 37-46.

Czinkota I. - Nemes A. - Czinkota Gy. - Tolner L. - Kovács B. - Pachepsky Ya.A. (2002): An automated system for the quasy-continous measurement of the particle-size distribution. ASA-CSSA-SSSA Annual Meetings, Indianapolis, IN, USA, 10-14 November, 2002

Szőllősi I. - Tolner L. - Kiss Zs.P. - Kovács Z. - Czirják T. (2002): The effect of uncultivation and green manuring on soil resistance and soil humidity. Bulletin of the Szent István University Gödöllő 2001-2002. p.109-118.

Németh T. - Füleky Gy. – Tolner L. – Szabó J. (2002): A precíziós növénytermesztés talajtani-agrokémiai alapjai. Agrárinformatika 2002 Konferencia, Debrecen, 2002. augusztus 27-28.

2000

Wahdan A. - Füleky Gy. - Tolner L. (2000): Recovery of sorbed fertilizer phosphorus by three water extraction methods. Bulletin of the Szent István University. 1997-2000. Gödöllo, pp.75-81.

Wahdan A. - Füleky Gy. - Tolner L. (2000): Phosphate sorption capacity of a calcareus soil influenced by acidification. Bulletin of the Szent István University. 1997-2000. Gödöllo, pp.83-91.

1999

Köles P. - Mézes M. - Tolner L. - Czinkota I. - Forgone N. M. - Poti P. - Szemán L. (1999): Heavy metal content of the grass vegetation of an area used for the absorption of run-off water from a main road. Egy főútról lefolyó vizet elszikkasztó terület gyepállományának nehézfémtartalma. Növénytermelés, Tom. 48. No. 5. p. 507-514. IF 0.178

1997

Tolner L. - Füleky Gy. (1997): Phosphorus dissolution into water from soil surface. Dahlia Greidinger International Symposium: Fertilization and the Environment. Technion-HT, Haifa, Israel. Crop Production in the 21-st Century-Symposium Proceeding, p. 49-55.

1996

Latkovics Gy.-né - Füleky Gy. - Tolner L. (1996): A monoammónium-foszfát és a diammónium-foszfát hatásának tanulmányozása mikrotenyészedény-kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. 2. A MAP és DAP hatása a talajok N-tartalmára és a N-formák változásaira. Agrokémia és Talajtan 45. 57-68.

Tolner L. - Wahdan A. - Füleky Gy. (1996): A talajban adszorbeálódott foszfáttartalom többlépéses deszorpciójának modellezése. Modelling of the Multistep Desorption of the Phosphate Content Adsorbed by the Soil. Agrokémia és Talajtan 45. 295-306.

Czinkota I. - Tolner L. (1996): Reduce the interference of ion selective electrodes with multichannel measurement. Communications in Soil Science and Plant Analysis 27. 228. IF 0.397

1995

Tolner L. - Wahdan A. - Füleky Gy. (1995): Prediction of Phosphate Loss from P-Loaded Soil Particles in Aqueous System. Proceedings of IX.th International Symposium of CIEC, Kusadasi, Törökország 117-122.

Tolner L. - Füleky Gy. (1995): Determination of the Originally Adsorbed Soil Phosphorus by Modified Freundlich Isotherm. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26. 1213-1231. IF 0.408

Nagy A.- Mézes M.- Tolner L. - Várszegi J.- Tőzsér J. (1995): Előzetes adatok a különböző koru Holstein-friz tenyészbikák szeminális plazmájának vizsgálatáról. In: Gábor Gy. szerk: Proc. 3. Szaporodásbiológiai Találkozó, MÁOE, Budapest, pp. 67-70.

1994

Biczók Gy. - Tolner L. - Simán Gy. (1994): Method for the determination of multivariate response functions. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödöllő.

1993

Tolner L. - Füleky Gy. (1993): Ageing of sorbed soil phosphorus. Proceedings of 6th Conference on Colloid Chemistry, Balatonszéplak 343-346.

Tolner L. - Füleky Gy. (1993): Soil phosphorus as plant nutrient and potential enviromental pollutant. First Egyptian Conference on Environment. St Catherine, Sinai, Egypt. April. 5-7.

1992

Tolner L. - Füleky Gy. (1992): Determination of availability of fertilizer phosphorus from P adszorption data. Proceedings of 4th. International IMPHOS Conference, Gent, Belgium 597-599.

1991

Füleky, Gy. - Osztoics, E. - Tolner, L. (1991): Calculation of the native adsorbed phosphate content of soil. ESNA XXII. Annual Meeting Antalya, Türkiye.

Füleky Gy. - Gulyás F. - Szili-Kováts T. - Tolner L. (1991): Respiration dynamics and microbial N transformation processes of the Soil. In: Humus et Planta Proceedings 10-th. Int. Symp., Praque, pp 78.

1990

Ángyán J. - Menyhért Z. - Tolner L. (1990): A talajerő-gazdálkodás forrásai és várható alakulása Magyarországon. Tanulmány, Készült: a GATE - CHEMOLIMPEX Környezetgazdálkodási Tudományos Kollégiuma megbízásából, Gödöllő, 16 p.

Gulyás F. - Szili-Kováts T. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1990): Effect of NPK Fertilization and Organic Matter on the Respiration Dynamics and Microbial N Transformation Processes of the Soil. Agrokémia és Talajtan 39. 423-429.

Füleky Gy. - Tolner L. (1990): Gemeinsames Modell der P-Adsorption und P-Desorption in Boden. Tagungsbericht Nr. 289 Justus von Liebigs Werk - Wegbereiter der wissenschaftlich begründeten Düngung, Adl Berlin, 291-298.

Füleky Gy. - Tolner L. - Czinkota I. - Osztoics E. (1990): Szorbcija foszfora kak pokazatyel foszfatnogo rezsima pocsv. In: XI. Mezsdünarodnaja naucsnaja konferencija. Agrohimicseszkije pokazatyeli plodorodija pocsv. Pulavi, pp. 61-65.

Tolner, L. - Füleky, Gy. - Biczók Gy. (1990): Modelling of soil phosphorus desorption. Swedish-Hungarian Seminar on Environmental Problems in Agriculture, Uppsala, Sweden. pp 44-62.

1989

Al-Maeni A. T. - Füleky Gy.- Osztoics A.-né - Tolner L. (1989): The influence of soil properties on phosphate sorption of some Hungarian soils. In: Hungarochem '89. Keszthely, NEVIKI, pp. 328-334.

Tolner L. - Füleky Gy. (1989): A műtrágyázás hatása a termésre és a talajra. Az agrokémia helyzete és perspektívái, különös tekintettel a környezetvédelemre. GATE-Chemolimpex konferencia előadásai. Gödöllő, 55-59.

Füleky Gy. - Nooman H. J. - Tolner L. (1989):Bioavailability of phosphorus in a soil-plant system. In: XI. International Plant Nutrition Colloquium. Absracts. Wageningen, pp 197.

Tolner L. - Biczók Gy. (1989): Design and evaluation of agrochemical experiments. (in Hungarian) A magyar Biometriai Társaság X. Konferenciája, Martonvásár.

Tolner L. - Füleky Gy. - Al-Maeni A. (1989): A foszforadszorpció és deszorpció kapcsolata a talajban. (Poszter) Elemmozgás a talajban -poszterkonferencia, Gödöllő.

Gulyás F. - Szili-Kováts T. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1989): Effect of NPK Fertilization and Organic Matter on the Respiration Dynamics and Microbial N Transformation Processes of the Soil. Soil Biology and the Conservation of the Biosphere. 10th International Symposium on Soil Biology. Keszthely, 27-31. August, Agrokémia és Talajtan 39. 423-429.

Tolner L. - Biczók Gy. – Jáki I. – Lásztity B.(1989): A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK-műtrágyázás hatására a csernozjom és homoktalajon I. Összefüggés-vizsgálatok vizes deszorpcióval. Agrokémia és Talajtan 38. 134-138.

1988

Osztoics E - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): A foszformegkötődés kinetikája a talajban. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő

Szegi J. - Gulyás F. - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO2 production of soils. Ztbl. Mikrobiol., 143. 303-308. IF 0.090

Gulyás F. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): Effect of NPK fertilization and organic matter on the respiration dinamics and quantitative composition of microflora of the soil. In: Proceedings of the "Humus et Planta IX" Int. Symp., Prague, pp 74.

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): Bestimmung der desorbierbaren Phosphor-Menge im Boden mit Hilfe von Ionenaustauscherharzen. In: Charakterisierung pflanzenverfügbarer Nahrstoffe im Boden. Tag.-Ber. 267. ADL, Berlin, pp. 61-66.

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): A talaj-foszfor mobilizálhatósága. I. A deszorpció modellezése talaj-oldat rendszerben. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő.

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): A talaj-foszfor mobilizálhatósága. II. A deszorpció modellezése talaj-oldat-ioncserélő gyanta rendszerben. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő.

1987

Szegi J. - Gulyás F. - Füleky Gy. - Tolner L. (1987): Effect of fertilization and organic matter application on soil respiration dynamics. IX. Symp. on Soil Biology. Sopron, 1985. Bp., Akad. K. 743-754.

Tolner L. - Füleky Gy. (1987): Availability of soil phosphorus by anion exchange resin. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödöllő 1. 121-132.

Tolner L. - Füleky Gy. (1987): Modelirovanie deszorpcija foszfora pocsvü. KGST "Nemzetközi Foszfor Kollektíva" munkaértekezlete, Prága.

Tolner L. - Füleky Gy (1987): Modellierung der P-Desorption mit Anionaustauscher. "Charakterisierung pflanzen- verfügbaren Nahrstoffe in Boden", Jena.

Loch J. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy. - Tolner L. (1987): A N-, P-, K-, Ca-, Mg- és a vízellátás együttes hatása csernozjomon és savanyú homokon. I. Termésadatok. XVII. NEVIKI Konferencia. A mezogazdaság kemizálása, Keszthely. I. 53-58. The joint effects of N-, P-, K-, Ca-, Mg-, and water supply on chernozem and sandy soils. Part One: Yield data.

Loch J. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy. - Tolner L. (1987): A N-, P-, K-, Ca-, Mg- és a vízellátás együttes hatása csernozjomon és savanyú homokon. II. Növények tápelemtartalma. XVII. NEVIKI Konferencia. A mezogazdaság kemizálása, Keszthely. I. 71-76. The joint effects of N-, P-, K-, Ca-, Mg-, and water supply on chernozem and sandy soils. Part Two: Nutrient content of plants.

1986

Füleky Gy. - László G-né - Kovács K. - Tolner L. (1986): A nagyadagú műtrágyázás hatása az őszi búza terméshozamára és minőségére. Országos kalászosgabona - termesztési tanácskozás. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő, 189-196.

Szegi J. - Gulyás F. - Füleky Gy. - Tolner L. (1986): Dynamics of soil respiration as influenced by fertilization and organic matter application. Transaction XIII. Congress of ISSS, Hamburg, 2. 642-643.

Füleky Gy. - László G-né - Kovács K - Tolner L. (1986): A nagyadagú műtrágyázás hatása az őszi búza terméshozamára és minőségére. In: Országos kalászosgabona-termesztési tanácskozás, Gödöllő, 189-196.

Tolner L. (1986): A talaj foszforszolgáltatásának modellezése anioncserélő műgyanta felhasználásával. Egyetemi doktori értekezés, GATE, Gödöllő.

Kiss Sz. - Biczók Gy. - Tolner L. (1986): Effect of N fertilisation at varying P, K and water supply levels. (In Hungarian) Chemical Products in Agriculture’86 Conference, Keszthely. 203-207.

Loch J. - Biczók Gy. - Tolner L. (1986): Mg fertilisation and K-Ca-Mg antagonism. (In Hungarian) Chemical Products in Agriculture’86 Conference, Keszthely. 62-67.

1984

Szende K. - Tolner L. (1984): Effect of environmental pollutants (pesticides) on symbiotic nitrogen fixation, one of the feed back mechanisms in the N., cycle Soil Biol. and Conserv. Biosphere. Budapest, 1984. V. 2. P. 511-515.

1982

Tolner L. - Székely G - Biczók Gy. (1982): Biometriai modellezés módszertani problémái talaj-biotesztek értelmezésénél. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 139-145.

Biczók Gy. - Tolner L. - Békéssy A - Krámli A - Ruda M - Soltész J (1982): A növényi fejlődés néhány modellezési lehetőségének összehasonlító vizsgálata. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 121-126.

Sulyok L. - Kerékfy P. - Tolner L. - Biczók Gy. (1982): Biotesztek és tenyészedény-kísérletek eredményeinek természettudományos igényű biometriai interpretációja. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 146-151.

1981

Szende K - Tolner L. (1981): Effect of environmental pollutants on the symbiotic nitrogen fixation, one of the feed back mechanisms in the N2 cycle. VIII th. meeting of Soil Biology section of the Hungarian Society for Soil Science, Gödöllő, 2. 511

1980

Füleky Gy. - Tolner L. (1980): Study of kinetics of P-desorption  in  soil  by EUF. In: Proc. of the Int. Symp. on the Appl. of Electroultrafiltration in the Agric. Prod. Budapest, Vol. I. 156-162.

Füleky Gy. - Tolner L. - Dömsödi J. (1980): KINETICS OF PHOSPHORUS SUPPLY MEASURED BY ANION-EXCHANGE RESIN. A talaj foszforszolgáltatása kinetikájának mérése anioncserélő műgyantával. Agrokémia és Talajtan 29. 273-280. IF 0.031

Latkovics I. - Tolner L. (1980): USE OF THE LIQUID N-FERTILIZER NITROSOL-28 .2. STUDY OF THE TRANSFORMATION AND TRANSLOCATION PROCESSES OF 15-NITROSOL-28 IN THE SOIL IN A MODEL TRIAL. Nitrosol-28 folyékony nitrogénműtrágya alkalmazása. II. A 15Nitrosol-28 transzlokációjának vizsgálata talajoszlopon. Agrokémia és Talajtan 29. 397-408. IF 0.031