2014

Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2014): Talajok szerkezetének vizsgálata hiperspektrális módszerrel. XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2014.11.13 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, pp. 396-402.(ISBN:978-963-334-193-3).   Abstract   Presentation Full text

1. Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2015): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 337-347.

Rétháti G. - Pogácsás K. - Heffner T. - Simon B. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Monitoring the degradation of partly decomposable plastic foils. Acta Universitatis Sapientiae, Agriculture and Environment, 6. 39-44.   Abstract   Full text

1. Vargha V. - Rétháti G. - Heffner T. - Pogácsás K. - Korecz L. - Zsolt L. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. (2016): Behavior of Polyethylene Films in Soil. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 60. 60-68.

Rétháti G. - Czinkota I. - Tolner L. - Füleky Gy. (2014): Különböző korú talaj-faszén rendszerek Cu és Zn megkötő képességének összehasonlítása. 3. Környezetkémiai Szimpózium, Lajosmizse,2014.10.09-10. Program és előadáskivonatok 34.   Abstract   Presentation   Full text

Tolner L. - Kocsis I. - Czinkota I. - Tolner I.T. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2014): A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.86.   Abstract   Presentation

Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2014): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.85.   Abstract   Presentation

Tolner L.- Simándi P. - Rácz I. - Otta E. - Czinkota I. (2014): Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.153.   Abstract   Poster

Tolner I.T. - Gál E. - Tolner L. (2014): Talajheterogenitás vizsgálata egy besenyőtelki tábla talajmintáin. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.152.   Abstract   Poster

Hajdók I. - Tolner L. - Czinkota I. (2014): Ülepedő talajszuszpenzió folyamatos lézer diffrakciós szemcseméret vizsgálata. A talajok térbeli változatossága - elméleti és gyakorlati vonatkozások. Talajtani Vándorgyűlés, Keszthely, 2014. szeptember 4-6. p.106.   Abstract   Poster

Heffner T. - Rétháti G. - Pogácsás K. - Korecz L. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Behavior of polyethylene films in soil. 2nd International Conference on Bio-Based Polymers and Composites, Visegrád, Hungary, August 24-28, 2014.   Abstract   Poster   Full text

Czinkota I. - Keresztes B. - Vörös K. - Simándi P. - Rácz I. - Rétháti G. - Gulyás M. - Tolner L. (2014): Analysis of organic matter and heavy metal extraction kinetics of different pyrolysed waste fractions. ORBIT 2014 Scientific Conference, Gödöllő, Hungary, June 26-28.   Abstract   Presentation

Issa I. - Tolner L. - Nemenyi M. - Simon B. - Tolner I.T. (2014): Examination of Background Variables During Soil Ph Determination by Remote Sensing. 20-th World congress of Soil Science, Jeju, Korea 2014.06.9-13. p 129.   Abstract   Poster

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Effects of Genotypes, Nutrient- and Water-Supply on the Dry Matter Production and Potassium Uptake Dynamics of Maize (zea Mays L.) on a Chernozem Soil of a Long-Term Field Experiment in Hungary. 20-th World congress of Soil Science, Jeju, Korea 2014.06.9-13. p 414-415.   Abstract   Poster

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Dynamics of dry matter production and potassium uptake of maize in a long-term field experiment on chernozem soil. Agrokémia és Talajtan, 63. 149-158.   Abstract   Full text

Czinkota I. - Simándi P. - Somogyi F. - Rácz I. - Tolner L. (2014): UV spectral Analysis of Pyrolysis residues. 20-th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, Birmingham, 19-23th May 2014. Conference Guide and Abstract p.140.   Abstract   Poster

Rózsáné Szűcs B. - Tolner L. - Füleky Gy. - Simon M. - Czinkota I. (2014): Száraz, szakaszos uzemű anaerob kezelés metántermelésének metematikai modellezése. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.   Abstract   Poster

Tolner I.T. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Szalay K. - Tolner L. (2014): Különböző típusú szórások Összehasonlítása talajminták hiperspektrális vizsgálata során. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.   Abstract   Poster

Tolner L. - Hajdók I. - Vágó I. - Kovács A. - Czinkota I. (2014): Összetett jelenségek modellezése alkotóik vizsgálatán alapuló görbeseregek kombinálásával. X. Hungarian Biometric Conference, Budapest, 16-17th May 2014.   Abstract   Poster

Tolner L. - Sándor F. - Simon B. - Füleky Gy. (2014): The effects of humic acid product on soil fertility measured by ryegrass test plant. XIII. Alps-Adria Scientific Workshop Villach, Ossiacher See, Austria, Növénytermelés 63 Suppl. 245-248.   Abstract   Poster   Full text

Rétháti G. - Pogácsás K. - Heffner T. - Simon B. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. - Vargha V. (2014): Környezetben részlegesen lebomló műanyag fóliák degradációjának nyomon követése. Monitoring the degradation of partly decomposable plastic foils. X. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár,2014.03.27-29. Konferenciakiadvány, ISSN 1842-9815, 181-185.   Összefoglaló   Abstract   Poster   Full text

Tolner I.T. - Tolner L. - Vágó I. - Kovács B. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2014): Nehézfémtartalmú bányameddő savanyító hatásának vizsgálata infravörös spektrofotometriával. Investigation of acidifying effects of heavy metal containing mine waste disposal by infrared spectrophotometry. X. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Kolozsvár,2014.03.27-29. Konferenciakiadvány, ISSN 1842-9815, 146-150.   Összefoglaló   Abstract   Presentation   Full text