2017

Czinkota I. - Fekete Gy. - Gulyás M. - Tolner L. - Sebők A. - Köles P. (2017): Biomassza hamu alkalmazhatóságának vizsgálata talajsavanyúság javítására. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 215-222.   Összefoglaló   Abstract   Full text

Tolner L. - Gál E. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Yun Qiu - Tolner I.T. - Vekerdy Z. (2017): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 269-276.   Összefoglaló   Abstract   Full text

Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2017): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 261-268.   Összefoglaló   Abstract   Full text

Tolner L. - Füleky Gy. - Gulyás F. (2017): A talaj nitrát-tartalmának szabályozása szerves anyag hozzáadásával. 8. Környezetkémiai Szimpózium, Bakonybél, 2017.10.12-13. Program és előadáskivonatok 30.   Abstract   Presentation   Full text

Czinkota I - Rétháti G. - Tolner L. - Dálnoki A.B. - Sebők A. (2017): Széles körben használatos adszorptívum csere izoterma levezetése és használati lehetőségei. 8. Környezetkémiai Szimpózium, Bakonybél, 2017.10.12-13. Program és előadáskivonatok 310.   Abstract   Presentation   Full text