Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével.

Tolner László, Gál Edina, Harkányiné Székely Zsuzsa, Waltner István, Yun Qiu, Tolner Imre Tibor, Vekerdy Zoltán

Szent István Egyetem

Munkánk a talajheterogenitás távérzékeléssel történo meghatározására irányul. A Sentinel muholdak felbocsájtásával lehetové vált, hogy a talajfelszínrol néhány napos gyakorisággal készüljenek felvételek. A távérzékeléssel nyert optikai illetve radar jeleket a talajfelszín fizikai tulajdonságai befolyásolják, amik között kitüntetett szerepet játszik a felszíni réteg nedvességtartalma. A felszíni nedvesség adatok változásából következtetni lehet egyes talajtulajdonságokra, és segítségükkel fel lehet mérni a talaj heterogenitását.

Ezek értelmezéséhez kívántunk hozzájárulni egy talajtanilag heterogén mezogazdasági táblán mért talajnedvesség változás idobeli dinamikájának vizsgálatával és értelmezésével.