1987

Szegi J. - Gulyás F. - Füleky Gy. - Tolner L. (1987): Effect of fertilization and organic matter application on soil respiration dynamics. IX. Symp. on Soil Biology. Sopron, 1985. Bp., Akad. K. 743-754.

Tolner L. - Füleky Gy. (1987): Availability of soil phosphorus by anion exchange resin. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödöllő 1. 121-132.   Abstract   Full text

1. Tolner L. - Biczók Gy. – Jáki I. – Lásztity B.(1989): A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK-műtrágyázás hatására a csernozjom és homoktalajon I. Összefüggés-vizsgálatok vizes deszorpcióval. Agrokémia és Talajtan 38. 134-138.
2. Füleky Gy. - Tolner L.(1990): Gemeinsames Modell der P-Adsorption und P-Desorption in Boden. Tagungsbericht Nr. 289 Justus von Liebigs Werk - Wegbereiter der wissenschaftlich begründeten Düngung, Adl Berlin, 291-298.
3. Tolner L. - Füleky Gy.(1995): Determination of the Originally Adsorbed Soil Phosphorus by Modified Freundlich Isotherm. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26. 1213-1231.
4. Tolner L. - Wahdan A. - Füleky Gy. (1996): A talajban adszorbeálódott foszfáttartalom többlépéses deszorpciójának modellezése. Agrokémia és Talajtan 45. 295-306.
5. Tolner L. - Wahdan A. - Füleky Gy. (1996): Prediction of Phosphate Loss from P-Loaded Soil Particles in Aqueous System. Proceedings of IX.th International Symposium of CIEC, Kusadasi, Törökország 117-122.
6. Skogley EO. - Dobermann A. (1996): Synthetic ion-exchange resins: Soil and environmental studies. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 25. 13-24.
7. Tolner L. - Füleky Gy. (1997): Phosphorus dissolution into water from soil surface. Abstract of Dahlia Greidinger International Symposium: Fertilization and the Environment. Technion-HT, Haifa, Israel. Crop Production in the 21-st Century-Symposium Proceeding, p. 49-55.
8. Ioannou A. - Tolner L. - Dimirkou A. - Füleky Gy. (2003): Copper adsorption on bentonite and soil as affected by pH. Bulletin of the Szent István University. 2003. Gödöllo, 74-84.
9. Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-117.

Tolner L. - Füleky Gy. (1987): Modelirovanie deszorpcija foszfora pocsvü. KGST "Nemzetközi Foszfor Kollektíva" munkaértekezlete, Prága.

Tolner L. - Füleky Gy (1987): Modellierung der P-Desorption mit Anionaustauscher. "Charakterisierung pflanzen-verfügbaren Nahrstoffe in Boden", Jena.

Loch J. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy. - Tolner L. (1987): A N-, P-, K-, Ca-, Mg- és a vízellátás együttes hatása csernozjomon és savanyú homokon. I. Termésadatok. XVII. NEVIKI Konferencia. A mezogazdaság kemizálása, Keszthely. I. 53-58. The joint effects of N-, P-, K-, Ca-, Mg-, and water supply on chernozem and sandy soils. Part One: Yield data.

1. Loch J. - Győri Z. - Vágó I. (1993): Examining the Cr uptake of Italian ryegrass from inorganic compounds and sewage-sludge in pot experiments. The Science of the Total Environment, Supplement 1993. 347-355
2. Biczók Gy. - Tolner L. - Simán Gy. (1994): Method for the determination of multivariate response functions. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. 1993-1994 Gödöllő 5-16.
3. Vágó I. - Loch J. - Győri Z. (1995): A növények nikkelfelvételének vizsgálata különböző talajokból, tenyészedény-kísérletekben. Agrokémia és Talajtan 44. 435-440.
4. Vágó I. - Győri Z. - Loch J. (1996): Comparison of chromium and nickel uptake of plants grown in different soils. Fresenius' Journal of Analitical Chemistry 354. 714-717.
5. Győri Z. - Ruzsányi L. - Jászberényi L. - Vágó I. - Loch J. (1996): The effect of N and P application on the Mn,Cu and Zn content of the winter wheat. Fertilizers and Environment Developments in Plant and Soil Sciences 66. 499-502.
6. Filep T. - Loch J. (1998): Effect of K, Ca and Mg treatments on the nutrient content of spring barley in an acidic soil. Agrokémia és Talajtan 47. 183-190.
7. Kincses Sándorné - Filep Tibor - Loch Jakab: Az NPK-trágyázás hatása a kukorica tápelemfelvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között. Acta Agraria Debreceniensis 2002. 23-27.
8. Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány (ISBN 978-615-5183-30-0) 161-168.

Loch J. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy. - Tolner L. (1987): A N-, P-, K-, Ca-, Mg- és a vízellátás együttes hatása csernozjomon és savanyú homokon. II. Növények tápelemtartalma. XVII. NEVIKI Konferencia. A mezogazdaság kemizálása, Keszthely. I. 71-76. he joint effects of N-, P-, K-, Ca-, Mg-, and water supply on chernozem and sandy soils. Part Two: Nutrient content of plants.

1. Filep T. - Loch J. (1998): Effect of K, Ca and Mg treatments on the nutrient content of spring barley in an acidic soil. Agrokémia és Talajtan 47. 183-190.
2. Kincses Sándorné - Filep Tibor - Loch Jakab: Az NPK-trágyázás hatása a kukorica tápelemfelvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között. Acta Agraria Debreceniensis 2002. 23-27.
3. Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány (ISBN 978-615-5183-30-0) 161-168.