2013

Vágó I. - Czinkota I. - Simándi P. - Rácz I. - Tolner L. (2013): Analysis of Pyrolysis Residues' UV-VIS Spectrums. International Symposia "Risk Factors for Environment and Food Safety" & "Natural Resources and Sustainable Development". November 8-9, 2013, Oradea. Anale Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului 21 765-773. (ISSN 2065-3484)   Abstract   Összefoglaló   Full text

1. Korzenszky P. - Simándi P. (2015): Termolízis kísérleti üzem eredményei Magyarországon. A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei konferencia (Szarvas, 2015.01.29.). Kiadvány (ISBN 978-963-269-464-1) SzIE GAEK 22-30.
2. Tolner L.- Simándi P. - Rácz I. - Otta E. - Czinkota I. (2015): Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 357-362.
3. Korzenszky P. - Lányi K. - Simándi P. (2015): Test results of a pyrolysis pilot plant in Hungary. Hungarian Agricultural Engineering (ISSN 2415-9751) 28 48-52.

Tolner L. - Füleky Gy. (2013): Többlépéses deszorpció modellezése. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 33.   Összefoglaló   Presentation   Full text

Rétháti G. - Czinkota I. - Tolner L. - Füleky Gy. - Gál A. (2013): Zn megkötődés változása talaj-bioszén rendszerben. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 34.   Összefoglaló   Presentation   Full text

Czinkota I. - Rácz I. - Tolner L. - Simándi P. (2013): Pirolízis maradékok UV-Vis spektrumainak elemzése. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 37.   Összefoglaló   Presentation   Full text

1. Vágó I. - Czinkota I. - Simándi P. - Rácz I. - Tolner L. (2013): Analysis of Pyrolysis Residues' UV-VIS Spectrums. International Symposia "Risk Factors for Environment and Food Safety" & "Natural Resources and Sustainable Development". November 8-9, 2013, Oradea. Anale Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Mediului 21 765-773. (ISSN 2065-3484)

Czinkota I. - Rácz I. - Simándi P. - Tolner L. (2013): A hőbontás vizsgálata spektroszkópiai vizsgálatokkal. Ökoindustria Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások szakkiállításd. Budapest 2013.09.25-27. Termolízis Konferencia 2013.09.26.   Összefoglaló   Poster   Presentation

Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Nedvszívó anyagok hatása a talaj reflektancia spektrumára. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012.08.23-25. Talajvédelem (Különszám ISBN 978-963-08-6322-3) 505-512.   Összefoglaló   Abstract   Presentation   Full text

1. Tolner I.T. - Tolner L. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2014): Talajok szerkezetének vizsgálata hiperspektrális módszerrel. XXXV. Óvári Tudományos Nap: A magyar és nemzetközi agrár- és élelmiszer-gazdaság lehetőségei. Mosonmagyaróvár, Magyarország, 2014.11.13 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, pp. 396-402.(ISBN:978-963-334-193-3)
2. Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2015): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 337-347.
3. Tolner L. - Kocsis I. - Czinkota I. - Tolner I.T. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2015): A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 363-372.
4. Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2017): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 261-268.
5. Tolner L. - Gál E. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Yun Qiu - Tolner I.T. - Vekerdy Z. - (2017): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 269-276.

Tolner L. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012.08.23-25. Talajvédelen (Különszám ISBN 978-963-08-6322-3) 513-521.   Összefoglaló   Abstract   Presentation   Full text

Tolner L. - Czinkota I. - Vadkerti Zs. - Kovács A. - Rétháti G. (2013): Glicerin hatása az angolperje csírázására és kezdeti növekedésére. Magyar Epidemiológiai Társaság VII. és a Közép-európai Kemoprevenciós Társaság I. közös Nemzetközi Kongresszusa 2013.04.05-06., Pécs. Magyar Epidemiológia (Hungarian Epidemiology) 10 Suppl. S.46.   Összefoglaló   Presentation

Czinkota I. - Tolner L. - Tóth M. - Vadkerti Zs. - Somogyi F. (2013): Nitrát kimosódás kinetikájának modellezése talajoszlop kísérletben. Magyar Epidemiológiai Társaság VII. és a Közép-európai Kemoprevenciós Társaság I. közös Nemzetközi Kongresszusa 2013.04.05-06., Pécs. Magyar Epidemiológia (Hungarian Epidemiology) 10 Suppl. S.8.   Összefoglaló   Presentation

Rétháti G. - Vejzer A. - Simon B. - Vadkerti Zs - Tolner L. (2013): The effect of glycerol by-product on the development of maize and zinc uptake. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 107-110.   Abstract   Poster   Full text

Tolner I.T - Tolner L. - Szalay K.D. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Spesctral evaluation of three acidificated chernozem soil samples. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 241-244.   Abstract   Poster   Full text

Tolner L. - Bondor B. - Czinkota I. - Vadkerti Zs - Kovács A. (2013): Investigation of soil fertility affected by biodiesel by-product in microcosm experiment. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 433-436.   Abstract   Poster   Full text

1. Tolner I.T. - Szalay K. (2014): ASD FieldSpec®3 Max terepi spektroradiométerrel végzett talajvizsgálatok méréstechnikai problémáinak laboratóriumi vizsgálata. Tavaszi Szél Konferencia 2014.03.20-23. Debrecen, Konferenciakötet (ISBN 978-615-80044-6-6) 131-140.

Kátai J. - Tolner L. (2013): Tudományos emlékülés Filep György 80. születésnapja tiszteletére. Agrokémia és Talajtan 62 177-178.   Full text