2010

Tolner I. - Szalay K. - Tolner L. - Fenyvesy L. (2010): Evaluating the effect of acidity on the optical characteristic of a soil sample. 18th International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day, Bratislava, Slovak Republic 2010.11.11 585-589 pp. ISBN: 978-80-89139-21-7    Abstract   Poster   Full text

1. Tolner I. (2011): INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF VARIOUS ACID TREATMENTS ON THE OPTICAL REFLECTION SPECTRA OF A SOIL SAMPLE. X. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 60 Suppl. 207-210.

Füleky Gy. - Tolner L. (2010): Recovery of sorbed fertilizer phosphorus by three water extraction methods. In: Proceedings of the 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain 27.09.2010; pp 58;   Abstract   Poster

Tolner I. - Szalay K. - Tolner L. (2010): Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira. in: Kovács Gy., Gelencsér G., Centeri Cs. (szerk.): Az Élhető Vidékért 2010 környezetgazdálkodási konferencia, Siófok, 2010.09.22-24. Konferenciakötet. Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, Törökkoppány, ISBN 978-963-229-871-9 p. 363-367.   Összefoglaló   Poszter   Full text

1. Tolner I. (2011): INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF VARIOUS ACID TREATMENTS ON THE OPTICAL REFLECTION SPECTRA OF A SOIL SAMPLE. X. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 60 Suppl. 207-210.

Tolner L. - Czinkota I. - Sándor G. - Tolner K. (2010): Testing the effect of redirected glycerol by-products on the nutrition providing ability of the soil. In: Gilkes RJ, Prakongkep N, editors. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; ISBN 978-0-646-53783-2; Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.3.1; Integrated nutrient management; 2010 Aug 1-6. Brisbane, Australia: IUSS; 2010, pp.298-301.   Abstract   Presentation   Full text

1. Kovács A. - Czinkota I. - Vágó I. - Kovács A. (2011): Regulation of soil nitrogen supply by using glycerol as a biodiesel by-product. X. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 60 Suppl. 247-250.
2. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.
3. Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. (2012): Examination of an alternative way to prevent nitrate leaching in soil by using glycerol as a biodiesel by-product. XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 267-270.
4. Tolner L. - Bondor B. - Czinkota I. - Vadkerti Zs - Kovács A. (2013): Investigation of soil fertility affected by biodiesel by-product in microcosm experiment. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 433-436.
5. Czinkota I. - Baasandavaa A. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás kinetikájának modellezése talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 97-106.
6. Tolner L. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 513-521.
7. Gulyás M. - Béres A. - Tolner L. - Alexa L. - Czinkota I. (2015): Effects of hot water extracts of a composted green waste and sewage sludge on plant germination in model experiment. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 237-240.
8. Hunsom M. - Autthanit C. (2015): Preparation of sludge-derived KOH-activated carbon for crude glycerol purification. Journal of Material Cycles and Waste Management 17 .
9. Kovács A. - Tóth M. - Somogyi F. - Tolner L. - Czinkota I. - Béres A. - Wilk T. - Aleksza L. (2015): The effect of biodiesel by-products on germination and plant growth. Applied Ecology and Environmental Research 13: 1171-1181.
10. Pilarska A.A. - Piechota T. - Szymanska M. - Pilarski K. - Wolna-Maruwka A. (2016): Ocena wartości nawozowej pofermentów z biogazowni oraz wytworzonych z nich kompostów. (Evaluation of the fertilizer value of digestate pulp from biogas plant and its composts) Nauka Przyroda Technologie (ISSN 1897-7820) 10 3,#35.pp 12.

Vágó I. - Tolner L. - Czinkota I. - Rékási M. - Kádár I. (2010): Comparison of methods for soil acidity measurement in Nyírlugos (Hungary)long-term field expriment. In: Gilkes RJ, Prakongkep N, editors. Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solutions for a Changing World; ISBN 978-0-646-53783-2; Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.1.1; Further development of soil evaluation methods; 2010 Aug 1-6. Brisbane, Australia: IUSS; 2010, pp.41-44.   Abstract   Poster   Full text

Czinkota I. - Földényi R. - Konda L. - Tolner L. - Kovács A. (2010): Critical key buffer capacity points in the soil pesticide tolerance. IX. Alps-Adria Scientific Workshop Špičák, Czech Republic, Növénytermelés 59 Suppl. 17-20.   Abstract   Full text

Tolner I.T. - Tolner L. - Füleky Gy. - Vágó I. - Sipos M. - Szalay K. - Fenyvesi L. (2010): Talajvíz nitrátosodásának felszámolása energiaerdő telepítésével. (Elimination of nitrate pollution of soil ground water by energy forest plantation.) International Seminar on Crop Science for Food security, Bioenergy and Sustainability, Szeged, 2010.06.1-3.   Összefoglaló   Abstract   Poszter   Full text

Kovács A. - Czinkota I. - Tolner L. (2010): Agroökológiai alapú megújuló energiatermelési rendszer. (Agro-ecology renewable energy generation system.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 81-85. ISBN: 978-963-9941-12-0   Abstract   Full text

Tolner L. - Vágó I. - Kovács A. - Tolner I. - Füleky Gy. (2010): Energiaerdővel a környezetkímélő tápanyaggazdálkodásért. (Energy forests for the environmentally compatible nutrient management.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 106-109. ISBN: 978-963-9941-12-0   Abstract   Full text

1. SZALAY DK. - Fenyvesi L. (2010): Spectral separation of different nutrient levels in winter wheat (Triticum aestivum L.)at characteristic wavelengths. Mechanical Engineering Letters, Szent István University, Gödöllő, Hungary 4. 220-229. ISSN 2060-3789
2. SZALAY DK. (2011): TEREPI ÉS LABORATÓRIUMI SPEKTRORADIOMETRIA ÉS SZEREPE A LÉGI HIPERPSEKTRÁLIS TECNHOLÓGIÁBAN. XVI. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA. Kolozsvár, 2011. március 24–25. Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ 16 305-308.
3. Szalay DK. - Fenyvesi L. (2011): ): Spectoradiometric and hyperspectral sampling and data processing methodologies in modern agricultural production. Hungarian Agricultural Engineering, 23. 97-100.

Tolner L. - Ződi M. - Kovács A. - Kertész B. (2010): Biodízelgyártás melléktermékeként keletkező glicerin hatása a talaj ásványi nitrogén tartalmára. (The effect of glycerine, a by-product of biodiesel production, on the mineral nitrogen content of soil.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 110-114. ISBN: 978-963-9941-12-0   Abstract   Full text

1. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.
2. Rétháti G. - Vejzer A. - Simon B. - Vadkerti Zs - Tolner L. (2013): The effect of glycerol by-product on the development of maize and zinc uptake. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 107-110.
3. Rétháti G. - Vejzer A. - Czinkota I. (2013): Glicerin melléktermék hatása a talaj Zn megkötő képességére. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 409-418.
4. Kovács A. - Tóth M. - Somogyi F. - Tolner L. - Czinkota I. - Béres A. - Wilk T. - Aleksza L. (2015): The effect of biodiesel by-products on germination and plant growth. Applied Ecology and Environmental Research 13: 1171-1181.

Vágó I. - Czinkota I. - Rékási M. - Sipos M. - Kovács A. - Tolner L. (2010): Development of a new, more adequate method for the determination of soil acidity. Natural and artifical ecosystems in the Somes - Cris - Mures - Tisa river basin. International Conference, Arad, 2010.05.07-08. Studia Universitas "Vasile Goldis", Seria Sintele Vietii Vol. 20, issue 3, 2010, pp. 77-80.   Abstract   Full text

1. Tolner I.T. - Szalay K.D. - Csorba Á. - Fenyvesi L. - Neményi M.(2012): EVALUATING THE EFFECT OF ACIDITY AND HUMIDITY ON THE OPTICAL CHARACTERISTIC OF A SOIL SAMPLE. XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 287-290.
2. Tolner I.T. - Tolner L. - Milics G. - Deákvári J. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2012): A talajvizsgálatok ismertetése. Óvári Tudományos Napok, Mosonmagyaróvár, 2012.10.05.
3. Tolner I.T. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Evaluating the effect of acidity generated humidity change on the optical characteristic of a soil sample. Science for Sustainability, International Scientific Conference for PhD Students, University of West Hungary, March 19-20,2013-Győr, Proceedings 214-219.
4. Tolner I.T - Tolner L. - Szalay K.D. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2013): Spesctral evaluation of three acidificated chernozem soil samples. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 241-244.
5. Fekete Gy. - Issa I. - Tolner L. - Czinkota I. - Tolner I.T. (2016): Investigation on the indirect correlation and synergistic effects of soil ph and moisture content detected by remote sensing. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 203-206.

Tolner L. - Vágó I. - Sipos M. - Tolner I. - Füleky Gy. (2010): Energiaerdő hatása a talaj nitrát tartalmának mélységi eloszlására. (The effect of energy plantations on the depth distribution of soil nitrate-ions.) XII. Nemzetközi Tudományos Napok (12-th International Scientific Days, XII. Internationale Wissenschaftliche Tagung), Gyöngyös, 2010.03.25-26. Programme 174.   Összefoglaló   Abstract   Poszter

1. Harta I. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2016): Műtrágyázás tartamhatásának vizsgálata akácosban. Agrokémia és Talajtan, 65(1): 31-45.
2. Füleky Gy. - Harta I. (2017): A gödöllői műtrágyázási kísérlet 45 éve. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 379-386.

Vágó I. - Sipos M. - Tolner L. - Schnug E. (2010): Uran in Düngemitteln und dessen Verbleib in der Umwelt - Teil 1: Boden. (Urán a műtrágyákban és a környezetben - 1. rész: Talaj.) XII. Nemzetközi Tudományos Napok (12-th International Scientific Days, XII. Internationale Wissenschaftliche Tagung), Gyöngyös, 2010.03.25-26. Programme 126.   Zusammenfassung   Összefoglaló   Vortrag

FÖLDÉNYI R. - CZINKOTA I. - MAKÓ A. - TÓTH J. - KUCSERA S. - JOÓ Sz. - HERNÁDI H. - TOLNER L. (2010): Investigation of the particle size distribution of Hungarian soils by different methods. Lithospheres, sediments and soil analysis by modern methods. Malvern Instruments Conference. 10.03.2010 - 12.03.2010. Warsaw. Poland.

Aydinalp C. - Füleky Gy. - Tolner L. (2010): The Comparison Study of Some Selected Heavy Metals in the Irrigated and Non-Irrigated Agricultural Soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 16: 754-768. IF: 0.153   Abstract   Full text

1. Vágó I. - Makádi M. - Czinkota I. - Kátai J. - Tolner L. (2011): A talajok könnyen kioldható elemtartalmának változása biogáz gyártás melléktermékének hatására. (Changes of element content of soil on application of biogas fermentation sludge.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány 160-166. ISBN: 978-963-9941-24-3
2. Szabó A. - Berta-Szabó E. - Balla-Kovács A - Jakab A. - Vágó I. (2011): THE EFFECT OF COMPOST DOSES ON P- AND K-CONTENTS OF THE SOIL AND INDICATOR PLANT (Lolium perenne L.) Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Medului Vol. XVII. 155-162.
3. Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. (2012): Examination of an alternative way to prevent nitrate leaching in soil by using glycerol as a biodiesel by-product. XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 267-270.
4. Szabó A. - Berta-Szabó E. - Balla-Kovács A - Kremper R. - Vágó I. (2012): THE EFFECT OF DIFFERENT COMPOST RATES ON THE WATER BALANCE OF RYEGRASS (LOLIUM PERENNE L.). XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 97-100.
5. Vágó I. - Sipos M. - Tolner L. - Schnug E. (2012): KÖRNYEZETÜNK URÁNTERHELÉSE. Első Környezetkémiai Szimpózium, Mátraháza, 2012.10.11-12. Program és előadáskivonatok p 33.
6. Szabó A. - Balla-Kovács A - Jakab A. - Bákonyi N. - Vágó I. (2012): THE EFFECT OF INCREASING COMPOST DOSES ON THE CHANGES OF Ca- AND Mg CONTENT OF SOIL AND INDICATOR PLANT (Lolium perenne L.) IN POT EXPERIMENT Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Protectia Medului Vol. XVIII. 67-72.
7. Tolner L. - Bondor B. - Czinkota I. - Vadkerti Zs - Kovács A. (2013): Investigation of soil fertility affected by biodiesel by-product in microcosm experiment. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 433-436.
8. Kátai J. - Vágó I. - Borbély M. - Kong Y.H. - Inubushi K. (2013): Correlation between mineral nutrients and enzyme activities in Hungarian and Japanese soils. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 249-252.
9. Kovács Zs. - Tállai M. - Kátai J. (2013): Examination on the effect of lead and copper heavy metal salts on soil microorganisms under laboratory circumstances. XII. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 62 Suppl. 261-264.
10. Kovács Zs. - Jakab A. - Tállai M. - Kátai J. (2013): Ólom és réz tartalmú nehézfémsók talaj mikroorganizmusokra gyakorolt hatásalaboratóriumi körülmények között. Agrártudományi Közlemények 52 Suppl. 55-59.
11. Csihon Á. (2013): Eltérő fajtaösszetételű almaültetvények és az ATS (ammónium-tioszulfát)gyümölcsritkító hatásának összefüggései. Agrártudományi Közlemények 52 Suppl. 35-38.
12. Czinkota I. - Baasandavaa A. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás kinetikájának modellezése talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 97-106.
13. Szabó A. - Balla-Kovács A. - Kremper R. - Kincses S-né. - Vágó I. (2013): A tápközeg és az angolperje (Lolium perene L.) jelzőnövény P- és K- tartalmának alakulása különböző komposztdózisok alkalmazásakor. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 461-470.
14. Tolner L. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 513-521.
15. Kasa E. - Felix-Henningsen P. - Duering R. - Gjoka F. (2014): The occurrence of heavy metals in irrigated and non-irrigated arable soils, NW Albania. Environmental Monitoring and Assessment 186 3595-3603.
16. Kasa E. - Felix-Henningsen P. - Duering R. - Gjongecaj B. - Gjoka F. (2014): Mobility of heavy metals in arable soils from bregu i matit plain, NW Albania. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 9 61-68.
17. Tolner I.T. - Szalay K. (2014): ASD FieldSpec®3 Max terepi spektroradiométerrel végzett talajvizsgálatok méréstechnikai problémáinak laboratóriumi vizsgálata. Tavaszi Szél Konferencia 2014.03.20-23. Debrecen, Konferenciakiadvány
18. Tolner L. - Sándor F. - Simon B. - Füleky Gy. (2014): The effects of humic acid product on soil fertility measured by ryegrass test plant. XIII. Alps-Adria Scientific Workshop Villach, Ossiacher See, Austria, Növénytermelés 63 Suppl. 245-248.
19. Nótás E. - Molnár E. - Ruzsa D. - Csoma Z. - Debreczeni K. - Heltai Gy. (2014): Effect of N fertilizer forms and soil moisture levels on the N gaseous losses. Applied Ecology and Environmental Research 12 589-599.
20. Szabó A. (2014): Effects of compost treatments on the dry matter-, ash-, total acidity-, sugar- and Vitamin C content of the integrated and organic produced Golden Delicious and Pinova apples. The Journal of MacroTrends in Applied Science 2 24-42.
21. Szabó A. - Csihon Á. - Balla-Kovács A. - Gonda I. - Vágó I. (2014): Komposztkijuttatás hatása az ökológiai módon termesztett almafák (Malus domestica Borkh.) levelének szárazanyag- és Ca-tartalmára. Agrokémia és Talajtan 63 315-328.
22. Jakab A. (2014): Baktériumtrágyák összehasonlító vizsgálata tenyészedényes kísérletben. Tavaszi Szél Konferencia 2014.03.20-23. Debrecen, Konferenciakötet (ISBN 978-615-80044-6-6) 92-102.
23. Tolner I.T. - Szalay K. (2014): ASD FieldSpec®3 Max terepi spektroradiométerrel végzett talajvizsgálatok méréstechnikai problémáinak laboratóriumi vizsgálata. Tavaszi Szél Konferencia 2014.03.20-23. Debrecen, Konferenciakötet (ISBN 978-615-80044-6-6) 131-140.
24. Szabó A. - Gonda I. - Vágó I. - Csathó P. - Lehoczky É. (2015): EFFECT OF COMPOST TREATMENTS ON SOME GROWTH CHARACTERISTICS OF APPLE TREES. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 159-162.
25. Magahud JC. - Badayos RB. - Sanchez PB. - Cruz PCS. (2015): Levels and sources of potassium, calcium, sulfur, iron and manganese in major paddy soils of the Philippines. International Journal of Philippine Science and Technology 01 No. 2. 1-8.
26. Magahud JC. - Badayos RB. - Sanchez PB. - Cruz PCS. (2015): Levels and Potential Sources of Heavy Metals in Major Irrigated Rice Areas of the Philippines. IAMURE International Journal of Ecology and Conservation 15 28.
27. Garcia GG. - Miguel EJL. - Gabriel MAL. - Mingala CN. (2016): The corollary effect of heavy metal accumulation in freshwater ponds on the hematological profile of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Environmental and Experimental Biology 14 69-73.
28. Jakab A. - Nagy F. - Takács F. (2017): A talajéletet fokozó néhány mikrobiológiai készítmény hatásának vizsgálata alma, cseresznye és meggy oltványokon. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 35-42.
29. Szabo A. - Csihon Á. - Ragályi P. - Pirkó B. - Lehoczky É. - Csathó P. (2020): The effect of compost treatments on the length of shoots and K-content of leaves in the organic and integrated apple (Malus domestica Borkh.) orchards. Talajvédelem 2020 - Különszám (ISSN 2732-3080) 95-98.
30. Dorak S. - Celik H. (2020): Seasonal Variation of Some Trace Element and Heavy Metal Concentrations in a Turkish Stream. Pol. J. Environ. Stud. 29 1-12.