Urán a műtrágyákban és a környezetben – 1. rész: Talaj

 

Imre Vágó1 – Marianna Sipos1 – László Tolner2 – Ewald Schnug3

 

1Universität Debrecen, Lehrstuhl für Agrikulturchemie und Bodenkunde, Debrecen, Ungarn

2Universität Szent István, Lehrstuhl für Bodenkunde und Agrikulturchemie, Gödöllő, Ungarn

3Julius Kühn Institut, Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde, Braunschweig, BRD

 

Az urán (U) egy természetben előforduló nehézfém, amely a biológiai rendszereket mind radioaktivitása, mind kémiai toxicitása révén károsítja. A műtrágyákban az urán különböző koncentrációkban fordul elő, elsősorban az üledékes eredetű foszforműtrágyák tartalmazzák nagyobb mennyiségben (akár 200 mg kg-1 U is előfordulhat), miközben a vulkanikus eredetűek lényegesen kisebb urántartalommal terheltek.

A kutatási terveinket németországi tapasztalataink alapján állítottuk össze. Németország egészére vonatkozó áttekintő térképet publikáltak a közelmúltban, amely alapján megállapítható, hogy a feltalajban jóval nagyobb uránkoncentráció mérhető, mint az altalajban. Figyelemre méltó, hogy akár 0,15 mg kg-1-t is kitevő U-koncentráció különbség figyelhető meg a szántóföldi és erdő hasznosítású területek talajaiban. Az egyéb mezőgazdasági jelentőségű nehézfémekhez – mint pl. a Zn és a Cd – képest, a mezőgazdasági hasznosítású talajokban az uránvegyületek, különösen oxidatív körülmények között, illetve karbonát ionok jelenlétében, mozgékonyak. A szántóföldi talajokban mintegy négyszer olyan nagy koncentrációban található meg a mobilis urán, mint az erdők talajaiban. A szántóföldi talajok foszfor műtrágyázásra visszavezethető uránakkumulációját a világ több országában is megfigyelték. Magyarországon mindeddig még nem történt meg a talajok urántartalmának következetes mérése. Ez irányú kutatásainkat nemrég kezdtük el; várakozásaink szerint Magyarország e tekintetben kedvező helyzetben van, mivel az utóbbi évtizedekben szinte kizárólag eruptív eredetű nyersfoszfátból előállított P-tartalmú műtrágyákat használtunk. Ennek ellenére fontosnak tartjuk, hogy a jelenlegi helyzetet feltérképezzük, és ezáltal a potenciális uránterhelés veszélyét elkerüljük.