Savkezelés hatásának vizsgálata egy talaj optikai tulajdonságaira.

Tolner Imre T.1,  Szalay D. Kornél2, Tolner László3

1 Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4, Magyarország tolner@fvmmi.hu

2 Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő, Magyarország,

3 Szent István Egyetem, Kihelyezett Agrár- Műszaki Tanszék FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4, MagyarországA talajtulajdonságok meghatározása fontos a geológiában a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben egyaránt. A hagyományos mérési eljárásokkal szemben a hiperspektrális távérzékelési technológia nagy területek felszíni talajrétegének gyors és gazdaságos elemzését teszi lehetővé. Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési intézet spektroradiométere 350-2500nm fényhullámhossz tartományban képes spektrális felvételeket készteni. A talajokra jellemző spektrumok ennek a tartománynak a felső határán vizsgálhatók.

A talajsavanyúság távérzékeléssel történő detektálása nem könnyű, mert a jellemzően csak a pH változás közvetett hatásait vizsgálhatjuk a talajról visszaverődő fény spektrális változásaiból. A talajsavanyodáskor fellépő kémiai reakciók során keletkező molekulák, molekula részletek, ionok fényvisszaverődés megváltoztató hatását detektáljuk a berendezéssel. Így a savanyodáskor megváltozó anyagok segítségével lehet következtetni a talaj elsavanyodásának mértékére.

A kísérlet során Laboratóriumi körülmények között vizsgáltunk egy talajminta reflektancia spektrumát. A talajminta sósav kezelésével különböző mértékben megsavanyítottuk a mintákat. A savkezelés hatására a spektrum eltolódott. A OH csoportra jellemző hullámhossztartományokban jelentősebb eltolódást tapasztaltunk