Energiaerdővel A környezetkímélő tápanyaggazdálkodásért

 

Energy forests for the environmentally compatible nutrient management

 

Dr. Tolner László1 - Dr. Vágó Imre2 - Kovács Attila3 - Tolner Imre4 - Dr. Füleky György5

1egyetemi docens, mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő, Magyarország

2egyetemi docens, mezőgazdasági tudomány kandidátusa. Debreceni Egyetem, Agrokémiai és Talajtani Tanszék, Debrecen, Magyarország

3doktorandusz. Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő, Magyarország

4tudományos segédmunkatárs. FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő, Magyarország

5egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő, Magyarország

 

Összefoglalás

Gödöllő Szárítópusztán, Ramann-féle rozsdabarna erdőtalajon 20 évig folytatott műtrágyázási tartamkísérlet területén akác energiaerdőt telepítettünk. A telepítés előtt két méteres szint alatt jelentős nitrát felhalmozódást találtunk a korábban intenzíven trágyázott parcellák talajában. Ez a mélységi felhalmozódás az erdőtelepítés hatására eltűnt. Nitrát felhalmozódás csak a talaj felső rétegében jelentkezett, a pillangós akác gyökérgümőiben élő nitrogénkötő baktériumok hatására.

Kulcsszavak: energiaerdő, nitrát kimosódás, bioremediáció

 

Summary

Acacia energy plant was grown on rusty brown Ramann type soil in Szárítópuszta Gödöllő, which was previously used for fertilization experiment. Before the planting, we found significant nitrate accumulation in the previously fertilized soil parcels below two meters from ground level. This nitrate accumulation in the deep layers was disappeared after the forest growing. Nitrate accumulation was only in the topsoil caused by the effect of nitrogen fixing bacteria.

Keywords: Energy plant, nitrate leaching, bioremediation