2011

Tolner I. - Szalay K. - Csorba Á. - Tolner L. - Deákvári J. - Milics G. - Fenyvesi L. - Neményi M. (2011): Evaluating the effect of humidity and acidity on the optical characteristic of a soil sample. 19th International Poster Day "Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil - Plant- Atmosphere" Bratislava, Slovenská republica 2011.11.10. Proceeding (ISBN 978-80-89139-26-2) 772-776.   Abstract   Poster   Full text

Kovács A. - Tolner L. - Czinkota I. - Tóth J. (2011): Biodízel technológia hulladék alapanyagokból. (Biodiesel production technologies on refuse basis.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 106-112.   Összefoglaló   Abstract   Full text

Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. (Contradictions in agricultural Utilization of biodiesel byproduct.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.   Összefoglaló   Abstract   Full text

Vágó I. - Makádi M. - Czinkota I. - Kátai J. - Tolner L. (2011): A talajok könnyen kioldható elemtartalmának változása biogáz gyártás melléktermékének hatására. (Changes of element content of soil on application of biogas fermentation sludge.) Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány 160-166. ISBN: 978-963-9941-24-3   Összefoglaló   Abstract   Poster   Full text

Kovács A. - Czinkota I. - Kovács A. - Tolner L. (2011): Biodízel melléktermék alkalmazása a talajvédelemben. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, 2011. augusztus 25., Kecskemét, Konferencia kiadvány III. kötet (ISBN 978-615-5192-01-2) 375-380.   Összefoglaló   Poster   Full text

1. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.

Tolner L. - Füleky Gy. (2011): Függvény-rendszer paraméterinek meghatározása a talaj-foszfor deszorpciójának modellezéséhez. IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 16.   Összefoglaló   Presentation

Kovács A. - Czinkota I. - Tolner L. (2011): Növényi növekedés optikai elemzése tenyészedény kísérletben. IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 59.   Összefoglaló   Poster

1. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.

Vágó I. - Loch J. - Balláné Kovács A. - Tolner L. (2011): Tápelem interakciók vizsgálata őszi búza jelzőnövénnyel, tenyészedény-kísérletekben. IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 73.   Összefoglaló   Poster

1. Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány (ISBN 978-615-5183-30-0) 161-168.

Czinkota I. - Issa I. - Hancz G. - Hajdók I. - Nyilas T. - Tolner L. (2011): Mederüledék-minták vizsgálata kivonatok fényabszorpció-hullámhossz függvény paramétereinek elemzésével. IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencia, 2011. július 1., Budapest, Előadás és poszterkivonatok 18.   Összefoglaló   Presentation

Kovács A. - Czinkota I. - Nagy A. - Issa I. - Tolner L. (2011): Use of biodiesel byproduct in agriculture. 6th ISMOM, International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms , 26th June-1st July 2011, Montpellier, France   Abstract   Presentation

1. Kovács A. - Czinkota I. - Kovács A. - Tolner L. (2011): Biodízel melléktermék alkalmazása a talajvédelemben. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, 2011. augusztus 25., Kecskemét, Konferencia kiadvány III. kötet (ISBN 978-615-5192-01-2) 375-380.
2. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.

Czinkota I. - Földényi R. - Konda N.L. - Tolner L. - Kovács A. (2011): Description the soil buffering disturbance in pesticides polluted soils. 6th ISMOM, International Symposium of Interactions of Soil Minerals with Organic Components and Microorganisms , 26th June-1st July 2011, Montpellier, France, Book of Abstract 141.   Abstract   Presentation

Rétháti G. - Issa I. - Tolner L. (2011): Relationship between soil acidification and Zinc fertilization in a model experiment. X. Alps-Adria Scientific Workshop Opatija, Croatia, Növénytermelés 60 Suppl. 235-238.   Abstract   Presentation   Full text

1. Rétháti G. - Vejzer A. - Czinkota I. (2013): Glicerin melléktermék hatása a talaj Zn megkötő képességére. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 407-416.