1982

Tolner L. - Székely G - Biczók Gy. (1982): Biometriai modellezés módszertani problémái talaj-biotesztek értelmezésénél. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 139-145.   Full text

1. Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Dynamics of dry matter production and potassium uptake of maize in a long-term field experiment on chernozem soil. Agrokémia és Talajtan, 63. 149-158.
2. Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Czinkota I. - Szilagyi G. - Issa I. - Katai J. (2015): Plant growth and potassium supply dynamics on a chernozem soil of a long-term fertilization and irrigation experiment with maize monoculture in Hungary. Soil-Water Journal, 20/5 Special Issue 6-12.

Biczók Gy. - Tolner L. - Békéssy A - Krámli A - Ruda M - Soltész J (1982): A növényi fejlődés néhány modellezési lehetőségének összehasonlító vizsgálata. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 121-126.   Full text

1. Kovács A. - Czinkota I. - Kovács A. - Tolner L. (2011): Biodízel melléktermék alkalmazása a talajvédelemben. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, 2011. augusztus 25., Kecskemét, Konferencia kiadvány III. kötet (ISBN 978-615-5192-01-2) 375-380.
2. Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Eichler-Loebermann B. - Czinkota I. (2014): Effects of Genotypes, Nutrient- and Water-Supply on the Dry Matter Production and Potassium Uptake Dynamics of Maize (zea Mays L.) on a Chernozem Soil of a Long-Term Field Experiment in Hungary. Agrokémia és Talajtan, 63. 149-158.

Sulyok L. - Kerékfy P. - Tolner L. - Biczók Gy. (1982): Biotesztek és tenyészedény-kísérletek eredményeinek természettudományos igényű biometriai interpretációja. Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a Biológiában 11. Kollokvium, Szeged, 146-151.   Full text