1980

Füleky Gy. - Tolner L. (1980): Study of kinetics of P-desorption in soil by EUF. In: Proc. of the Int. Symp. on the Appl. of Electroultrafiltration in the Agric. Prod. Budapest, Vol. I. 156-162.

1. Füleky Gy. - Richter D. - Suntheim L.(1989): Rate of soil phosphorus release as shown by grenhouse test and four chemical methods. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödllő 1.41-49.
2. Tolner L. - Biczók Gy. – Jáki I. – Lásztity B.(1989): A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK-műtrágyázás hatására a csernozjom és homoktalajon I. Összefüggés-vizsgálatok vizes deszorpcióval. Agrokémia és Talajtan 38. 134-138.
3. HELTAI G, FÜLEKY G.: SOIL ANALYSIS AND NUTRITION CAPACITY. MICROCHEM J 46 (1): 4-19 AUG 1992
4. Lásztity B. - Biczók Gy. - Jáki I.(2010): A foszfor deszorpciójának vizsgálatok mészlepedékes csernozjomon. Examing phosphorus desorption on pseudomycelliar chernozem soil. Növénytermelés 58. 75-84.

Füleky Gy. - Tolner L. - Dömsödi J.(1980): KINETICS OF PHOSPHORUS SUPPLY MEASURED BY ANION-EXCHANGE RESIN. A talaj foszforszolgáltatása kinetikájának mérése anioncserélő műgyantával. Agrokémia és Talajtan 29. 273-280.   Összefoglaló   Abstract   Zusammenfassung   Full text

1. Tolner L. - Füleky Gy.(1987): Availability of soil phosphorus by anion exchange resin. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödllő 1.121-132.
2. Tolner L. - Füleky Gy.(1988): Bestimmung der desorbierbaren Phosphor-Menge im Boden mit Hilfe von Ionenaustauscherharzen. In: Charakterisierung pflanzenverfgbarer Nahrstoffe im Boden. Tag.-Ber. 267. ADL, Berlin, pp. 61-66.
3. Füleky Gy. - Richter D. - Suntheim L.(1989): Rate of soil phosphorus release as shown by grenhouse test and four chemical methods. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödllő 1.41-49.
4. Tolner L. - Biczók Gy. – Jáki I. – Lásztity B.(1989): A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK-műtrágyázás hatására a csernozjom és homoktalajon I. Összefüggés-vizsgálatok vizes deszorpcióval. Agrokémia és Talajtan 38. 134-138.
5. HELTAI G, FÜLEKY G.: SOIL ANALYSIS AND NUTRITION CAPACITY. MICROCHEM J 46 (1): 4-19 AUG 1992
6. Osztoics E. - Magyar M. - Rajkainé Végh K. - Csillag J. - Takács T. - Csathó P.(2002): A nyersfoszfát, mint közvetlen P-trágya alkalmazásának feltételei és agronómiai hatása. Agrokémia s Talajtan 51. 505-534.
7. Rékási M. (2008): Talajtulajdonságok hatása a protonátmenettel járó felületi reakciók kinetikájára. Effect of soil properties on the kinetics of proton transfer reaction. Agrokémia s Talajtan 57. 281-292.
8. Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-119.
9. Lásztity B. - Biczók Gy. - Jáki I.(2010): Nitrát deszorpciós vizsgálatok mészlepedékes csernozjomon. Nitrate desorption analysis on pseudomycelliar chernozem soil. Agrokémia s Talajtan 59. 249-254.
10. Lásztity B. - Biczók Gy. - Jáki I.(2010): A foszfor deszorpciójának vizsgálatok mészlepedékes csernozjomon. Examing phosphorus desorption on pseudomycelliar chernozem soil. Növénytermelés 58. 75-84.
11. Buzás I.(2012): Talaj-, trágya- és növényvizsgálatok. Agrokémia s Talajtan 61. Suppl. 7-46.

Latkovics I. - Tolner L. (1980): USE OF THE LIQUID N-FERTILIZER NITROSOL-28 .2. STUDY OF THE TRANSFORMATION AND TRANSLOCATION PROCESSES OF 15-NITROSOL-28 IN THE SOIL IN A MODEL TRIAL. Nitrosol-28 folyékony nitrogénműtrágya alkalmazsa. II. A 15Nitrosol-28 transzlokációjának vizsgálata talajoszlopon. Agrokémia s Talajtan 29. 397-408.   Full text