1996

Latkovics Gy.-n - Füleky Gy. - Tolner L. (1996): A monoammónium-foszfát és a diammónium-foszfát hatásának tanulmnyozása mikrotenyészedény-kísérletben 15N stabil izotópjelzéssel. 2. A MAP és DAP hatása a talajok N-tartalmára és a N-formák változásaira. Agrokémia s Talajtan 45. 57-68.   Abstract   Full text Full text ATON

1. Buzás I.(2012): Talaj-, trágya- és növényvizsgálatok. Agrokémia s Talajtan 61. Suppl. 7-46.

Tolner L. - Wahdan A. - Füleky Gy. (1996): A talajban adszorbeldott foszfáttartalom többlépéses deszorpciójának modellezése. Modelling of the Multistep Desorption of the Phosphate Content Adsorbed by the Soil. Agrokémia s Talajtan 45. 295-306.   Abstract   Full text Full text ATON

1. Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-119.
2. Füleky Gy. - Tolner L. (2010): Recovery of sorbed fertilizer phosphorus by three water extraction methods. In: Proceedings of the 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), Sevilla, Spain 27.09.2010; pp 58
3. Tolner L. - Füleky Gy. (2013): Többlépéses deszorpció modellezése. 2. Környezetkémiai Szimpózium, Dobogokő,2013.10.11-12. Program és előadáskivonatok 33.

Czinkota I. - Tolner L. (1996): Reduce the interference of ion selective electrodes with multichannel measurement. Communications in Soil Science and Plant Analysis 27. 228.