2015

Tolner I.T. - Gál A. - Simon B. - Tolner L. - Czinkota I. - Rétháti G. (2015): Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 337-347.   Abstract   Full text

1. Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2017): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 261-268.

Tolner I.T. - Gál E. - Tolner L. (2015): Talajheterogenitás vizsgálata egy besenyőtelki tábla talajmintáin. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 349-355.   Abstract   Full text

1. Tolner L. - Gál E. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Yun Qiu - Tolner I.T. - Vekerdy Z. - (2017): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 269-276.

Tolner L.- Simándi P. - Rácz I. - Otta E. - Czinkota I. (2015): Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 357-362.   Abstract   Full text

Tolner L. - Kocsis I. - Czinkota I. - Tolner I.T. - Gulyás M. - Füleky Gy. (2015): A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára. Talajvédelem 2015 - Különszám (ISBN 978-963-9639-80-5) 363-372.   Abstract   Full text

Kovács A. - Tóth M. - Somogyi F. - Tolner L. - Czinkota I. - Béres A. - Wilk T. - Aleksza L. (2015): The effect of biodiesel by-products on germination and plant growth. Applied Ecology and Environmental Research 13: 1171-1181. IF 0.500   Abstract   Full text

1. Chajkovskay E. (2016): Rozrobka energozyerigayuchoy tekhologíy pidtrimki funktsionuvannya biodizelnoy ustanobki u skladi kogeneretsiynoy sistemi. (The development of energy-saving operation technology of the biodiesel plant as a part of the cogeneration system. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies) Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peregovyh tekhologiy (ISSN 1729-3774) 1/8(79): 4-10.
2. Tolner L. - Ziegler I. - Füleky Gy. - Gulyás M. - Rétháti G. (2016): Stimulant and toxic effect of biomass ash dosage in pot experiment. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 43-46.
3. Yadav D.V. - Gulyás M. - Fekete Gy. - Béres A. - Czinkota I. (2016): Effect of digestate on growth and health of soil plant system. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 111-114.
4. Remenyik T.E. - Vágó I. (2016): The dynamics of compost mineralization in sandy soil. 24-th International Symposium if the International Scientic Centre of Fertilizers, Plant nutrition and fertilizer issues for specially crops. Coimbra (Portugal), September 6-8. 2016. p 41-43.
5. Chajkovskay E. (2016): The Development of Energy-saving Operation Technology of the Biodiesel Plant as a Part of the Cogeneration System. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 79 1-8.
6. Chajkovskay E. - Matvienko N. (2016): Control working ability of the cogeneration system on biodiesel fuel. Bulletin of NTU "KhPI". Series: New solutions in modern technologies. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2016, 42: (1214), 117–123, doi:10.20998/2413-4295.2016.42.19.(ISSN 2079-5459)
7. Yadav D.V. - Gulyás M. - Fekete Gy. - Béres A. - Czinkota I. (2016): EFFECT OF DIGESTATE ON GROWTH AND HEALTH OF SOIL PLANT SYSTEM. Növénytermelés 65 111–114,
8. Isik G. (2022): ECOPHYSIOLOGICAL RESPONSES OF SOLANUM LYCOPERSICUM L.TO DIFFERENT LEVELS OF SALT STRESS. Pak. J. Bot. 54 1–5,

Sándor F. - Tolner L. - Füleky Gy. - Abdiani S.A. - Sanchez J.F. (2015): Humic substances applications impact quality and yield of commercially-produced pomegranate saplings in Nangarhar, Afghanistan. Columella, Journal of Agricultural and Environmental Sciences 2: 59-67.   Abstract   Full text

Tolner L. - Rétháti G. - Füleky Gy. (2015): Tönkretesszük-e vegyszerekkel a talajainkat? 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015.10.08-09. Program és előadáskivonatok 29.   Abstract   Presentation   Full text

Rétháti G. - Varga D. - Sebők A. - Füleky Gy. - Tolner L. - Czinkota I. (2015): Talajok rézmegkötő képességének vizsgálata oszlopkísérletek segítségével. 4. Környezetkémiai Szimpózium, Tata, 2015.10.08-09. Program és előadáskivonatok 27.   Abstract   Presentation   Full text

Rétháti G. - Labancz V. - Tolner L. - Szalai Z. - Alexa L. (2015): Examination of humic substances of composts and differently aged soil-charcoal systems. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 103-106.   Abstract   Poster   Full text

1. Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2017): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajvédelem 2017 - Különszám (ISSN 1216-9560) 261-268.

Gulyás M. - Béres A. - Tolner L. - Alexa L. - Czinkota I. (2015): Effects of hot water extracts of a composted green waste and sewage sludge on plant germination in model experiment. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 237-240.   Abstract   Presentation   Full text

Tolner L. - Kende Z. - Tolner I.T. - Vágó I. - Czinkota I. (2015): Biogas fermentation residues' effect on the formation tendency of the soil aggregates. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 63-66.   Abstract   Poster   Full text

1. Tolner L. - Ziegler I. - Füleky Gy. - Gulyás M. - Rétháti G. (2016): Stimulant and toxic effect of biomass ash dosage in pot experiment. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 43-46.
2. Yadav D.V. - Gulyás M. - Fekete Gy. - Béres A. - Czinkota I. (2016): Effect of digestate on growth and health of soil plant system. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 111-114.

Tolner L. - Czinkota I. - Simándi P. - Rácz I-né. - Somogyi F. (2015): LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA. (Laboratory pyrolysis and the examination of some parameters of pyrolysis products.) A hulladékgazdálkodás legújabb fejlesztési lehetőségei konferencia (Szarvas, 2015.01.29.). Kiadvány (ISBN 978-963-269-464-1) SzIE GAEK 70-79.   Abstract   Presentation   Full text

Vago I. - Sipos M. - Tolner L. - Czinkota I. - Szilagyi G. - Issa I. - Katai J. (2015): Plant growth and potassium supply dynamics on a chernozem soil of a long-term fertilization and irrigation experiment with maize monoculture in Hungary. Soil-Water Journal, 20/5 Special Issue 6-12.   Abstract   Full text

Tolner L. - Füleky Gy. (2015): A talaj szorpcióval kötött foszfortartalmának tanulmányozása adszorpciós és többlépéses deszorpciós vizsgálatokkal. Füleky 70 Kiadvány 190-199.   Abstract   Full text