TALAJOK RÉZMEGKÖTŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA OSZLOPKÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL

Rétháti Gabriella, Varga Dániel, Sebők András, Füleky György, Tolner László, Czinkota Imre

Szent István Egyetem MKK, Környezettudományi Intézet, Gödöllő,
E-mail: rethati.gabriella@mkk.szie.hu

A talajok kation megkötő képességének vizsgálata mind a tápelemek mind a toxikus elemek szempontjából nagy jelentőséggel bír. A kationok hasonló kémiai folyamatok során retardálódnak a talaj szilárd fázisában. A valóságos folyamatok laboratóriumi körülményekre történő leképezése sokszor elengedhetetlen törekvés (pl. toxikus nehézfémek megkötődésének vizsgálata). A megkötődés modellezésére – laboratóriumi körülmények között- két alapvető módszer ismeretes. Az egyik inkább a termodinamikai (Batch technika) a másik inkább a kinetikai (talajoszlop kísérletek) szempontokra helyezi a hangsúlyt. Vizsgálataink során - melyben réz megkötődését vizsgáltuk magas szervesanyag tartalmú talajokon – célunk az volt, hogy összehasonlítsuk a két technikából nyerhető információkat.