A talaj szorpcióval kötött foszfortartalmának tanulmányozása adszorpciós és többlépéses deszorpciós vizsgálatokkal

 

Tolner László, Füleky György

Összefoglaló

A talajba juttatott vízben jól oldható formájú foszfátok jelentős része megkötődik a talaj szilárd fázisán. A kötés különböző mértékben reverzibilis. A reverzibilitás időben is változik. A talaj folyékony és szilárd fázisa közötti megoszlás reverzibilis része egyszerű adszorpciós folyamatként kezelhető, a folyamat adszorpciós izoterma modellekkel leírható. Az irreverzibilis folyamatok miatt az adszorpció során megismerhető egyensúlyokból számítható adszorpció modell csak korlátozottan használható a deszorpciós folyamat leírására is.

Vizsgálataink során a többlépéses deszorpciós vizsgálatokkal kapott deszorbeálható Q0 értékek a kezelés mértékétől függően egyre nagyobb mértékben meghaladják az adszorpciós összefüggések 0 egyensúlyi oldatra extrapolált értékeiként kapott Q0 értékeket. Az eltérés oka a két vizsgálati metodika közötti eltérésből fakad. A többlépéses deszorpció során olyan foszfor mennyiségek is oldatfázisba jutnak, amelyek eredetileg kötöttebb fázisban voltak. Az eltérések ellenére mindkét adat értékes. Az adszorpcióval meghatározott érték a pillanatnyi foszforszolgáltatás lehetőségéről informál, míg a többlépéses deszorpcióval kapott érték a hosszútávon felszabaduló tartós tápanyag-szolgáltató képességet közelíti. Ez utóbbi fontos akkor is, amikor a talaj foszfortartalmát, mint környezet számára potenciális veszélyforrást vizsgáljuk (eutrofizáció).