LaboratóriumI pirolízis és a pirolízis-termékek néhány jellemzőjének vizsgálata

Tolner László1 - Czinkota Imre1 - Simándi Péter2 - Rácz Istvánné2 - Somogyi Ferenc3

1 Szent István Egyetem, MKK, Környezettudományi Intézet, Gödöllő, tolner.laszlo@mkk.szie.hu
2 Szent István Egyetem, GAEK, Környezettudományi Intézet, Szarvas, simandi.peter@gk.szie.hu
3 Szent István Egyetem, GEK, Matematikai és Informatikai Intézet, Gödöllő, somogyi.f73@gmail.com

 

Összefoglalás

A hőbontás kinetikájának modellezése érdekében létrehoztunk egy laboratóriumi modellberendezést. A pirolízis folyamatát a szilárd fázis tömegének változásával, és az illékony fázis lángionizációs viselkedésével jellemeztük. Vizsgálataink elősegítik az optimális technológia kialakítását. A szakirodalom szerint a korszerű cél a nagyobb szilárdanyag kihozatal, míg a gázt többségében a technológiai hő fejlesztéséhez használják fel. Laboratóriumi izzítókemence felhasználásával viszonylag egyszerűen különböző anyagok különböző hőmérsékletű és hőmérséklet-emelkedési dinamika mellett kémcsövekben szilárd pirolízis-termékeket állítottunk elő. Ezekből különböző polaritású oldószerekkel készített kivonatok UV spektrumait és nehézfémtartalmait vizsgáltuk meg. Ez alapján következtettünk a pirolízis termékekben megjelenő monomerek, illetve egyéb potenciálisan toxikus termékek jelenlétére.

A szilárd pirolízis-termékek vizes kivonatának toxikusság vizsgálatára csíranövény tesztet is végeztünk. Vizsgálataink arra mutattak rá, hogy érdemes tovább vizsgálni a hulladék eredetű szilárd pirolízis termékek mezőgazdasági alkalmazhatóságát.

Kulcsszavak: pirolízis, hőbontás, hulladék eredetű anyag, mezőgazdaság

 

Laboratory pyrolysis and the examination of some parameters of pyrolysis products

Abstract

Laboratory model equipment was developed in order to model the kinetics of thermochemical decomposition. The pyrolysis process was detected by the weight change of the solid phase and the behavior of flame ionization of the volatile phase. Our examinations helped the development of the optimal technology. According to the literature, the modern purpose is to produce more solid phase, while the gas phase is mainly used for producing technological heat.

We produced solid pyrolysis products in test tubes in muffle furnace in the laboratory in a relatively simple way by using different materials with different temperatures and temperature increasing dynamics. We examined the UV spectra and the heavy metal content of these extracts, which were produced by using solvents with different polarity. We drew the conclusions about the presence of monomers and other potentially toxic elements in these pyrolysis products.

We carried out a seedling test in order to examine the toxicity of the aqueous extracts of the solid pyrolysis products. Based on our results, we concluded that it is worth carrying out further examinations on the applicability of these solid, waste-originated pyrolysis products in agriculture.

Keywords: pyrolysis, thermochemical decomposition, waste-originated, agriculture