1994

Biczók Gy. - Tolner L. - Simán Gy. (1994): Method for the determination of multivariate response functions. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. Gödöllő. 1 5-16.   Abstract   Full text

1. Szili-Kováts T. - Tóth T. - Halassy M. - Török K. (2000): Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a tala-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan 49. 491-502.
2. Medeira M. - Füleky Gy. - Auxtero E. (2007): Phosphate sorption of European volcanic soils. Soils of Voplcanic Regions in Europe. Book Chapter Springer 2007.
3. Vágó I. - Tolner L. - Loch J. (2008): Ortogonális faktortervezési és kiértékelési módszer alkalmazása növények nikkelfelvételének tanulmányozására, tenyészedény-kísérletben. (Orthogonal factor planning and evaluating method for the investigation of nickel-uptake of plants in greenhouse experiments.) VIII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia 2008. július 1-2., Budapest
4. Uzinger N. - Anton A. (2008): Chemical stabilization of heavy metals on contamined soils by lingnite. Cereal Research Communications, 36. 1911-1914.
5. Uzinger N. (2010): Heavy metal immobilization model experiments with lignite. Thesis of the doctoral (Ph.D.) dissertataion, Pannon University, Keszthely p15
6. Szécsi O. - Uzinger N. - Villányi I. - Szili-Kováts T. - Anton A. (2011): Összefüggések a króm, az ólom és a cink különböző kioldási frakciói, illetve egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között lignittel kezelt nyírségi homoktalajon. Correlations between the dissolution fractions of chromium, lead and zinc and soil microbiological and biochemical parameters on a sandy soil from the Nyírség region of Hungary treated with lignite. Agrokémia és Talajtan 60. 383-396.
7. Kremper R. - Szabó Bertán E. - Loch J. (2011): Determination of Optimal Nitrogen, Phosphorus, and Zinc Doses in a Multifactoral Pot Experiment. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 42. 2229–2234.
8. Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány (ISBN 978-615-5183-30-0) 161-168.
9. Uzinger N. - Rékási M. - Draskovits E. - Anton A. (2014): Stabilization of Cr, Pb, and Zn in soil using by lingnite. Soil and Sediment Contamination, 23. 270-286.
10. Dálnoki B.A. - Sebők A. - Grósz J. - Rétháti G. - Tolner L. (2018): Rapid biotest for fertilizer’s effects. 17th Alps-Adria Scientific Workshop, Abstract Book 2018 138-139.