1988

Osztoics E - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): A foszformegkötődés kinetikája a talajban. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő

Szegi J. - Gulyás F. - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): Influence of NPK fertilization and cellulose application on the CO2 production of soils. Ztbl. Mikrobiol., 143. 303-308.   Abstract   Full text

1. Szili-Kováts T. - Tóth T. - Halassy M. - Török K. (2000): Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a tala-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan 49. 491-502.
2. Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-119.
3. Tolner L. - Ződi M. - Kovács A. - Kertész B. (2010): Biodízelgyártás melléktermékeként keletkező glicerin hatása a talaj ásványi nitrogén tartalmára. (The effect of glycerine, a by-product of biodiesel production, on the mineral nitrogen content of soil.) Zöldenergia, földhő és napenergia hasznosítása a hőtermelésben Konferencia, Gyöngyös, 2010.05.20. Konferenciakiadvány 110-114.
4. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.
5. Kovács A. - Czinkota I. - Kovács A. - Tolner L. (2011): Biodízel melléktermék alkalmazása a talajvédelemben. Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia, 2011. augusztus 25., Kecskemét, Konferencia kiadvány III. kötet (ISBN 978-615-5192-01-2) 375-380.
6. Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. (2012): Examination of an alternative way to prevent nitrate leaching in soil by using glycerol as a biodiesel by-product. XI. Alps-Adria Scientific Workshop Smolenice, Slovakia, Növénytermelés 61 Suppl. 267-270.
7. Tolner L. - Füleky Gy. - Rétháti G. - Kovács A. - Vágó I. - Szabó A. - Czinkota I. (2012): A TALAJ MINT A POTENCIÁLISAN KÖRNYEZETSZENNYEZŐ NÖVÉNYI TÁPELEMEK PUFFERKÖZEGE. Első Környezetkémiai Szimpózium, Mátraháza, 2012.10.11-12. Program és előadáskivonatok p 29.
8. Czinkota I. - Baasandavaa A. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás kinetikájának modellezése talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 97-106.
9. Tolner L. - Kovács A. (2013): Nitrát kimosódás vizsgálata talajoszlop kísérletben. Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajtani vándorgyűlés, Miskolc, 2012. Talajvédelen (Különszám) 513-521.

Gulyás F. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1988): Effect of NPK fertilization and organic matter on the respiration dinamics and quantitative composition of microflora of the soil. In: Proceedings of the "Humus et Planta IX" Int. Symp., Prague, pp 74.

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): Bestimmung der desorbierbaren Phosphor-Menge im Boden mit Hilfe von Ionenaustauscherharzen. In: Charakterisierung pflanzenverfügbarer Nahrstoffe im Boden. Tag.-Ber. 267. ADL, Berlin, pp. 61-66.   Abstract   Zusammenfassung   Pezume   Full text

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): A talaj-foszfor mobilizálhatósága. I. A deszorpció modellezése talaj-oldat rendszerben. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő.

Tolner L. - Füleky Gy. (1988): A talaj-foszfor mobilizálhatósága. II. A deszorpció modellezése talaj-oldat-ioncserélő gyanta rendszerben. (Poszter) GATE Tudományos Fórum, Gödöllő.