2005

Tolner L. - Kiss Sz. - Vágó I. - Biczók Gy (2005): Alternatív tápanyag-gazdálkodási munkapontok meghatározásának többtényezős kísérleti és biometriai elemzése. VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest   Összefoglaló   Presentation

Füleky Gy. - Tolner L. (2005): A talaj eredetileg adszorbeált foszfortartalmának meghatározása adszorbciós izoterma modell illesztésével. (Determination of the phosphate content originally adsorbed on the soil by fitting an adsorption isotherm mode.) VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest   Összefoglaló   Abstract   Presentation

Loch J. - Vágó I. - Tolner L. - Kiss Sz. (2005): Kálium, kalcium és magnézium ellátás hatásának s kölcsönhatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletekben. (Study of the effects and interactions of potassium, calcium and magnesium supply in pot experiments.) VIII. Magyar Biometriai s Biomatematikai Konferencia, 2005. július 5-6., Budapest   Összefoglaló   Abstract   Poster

1. Tolner L. - Kiss Sz. - Czinkota I. (2012): Parabolikus hatásfüggvény értelmezése. Talaj, növény és környezet. Tudományos ülés Loch Jakab 80. születésnapja tiszteletére, Debrecen, 2012.11.15. Konferenciakiadvány (ISBN 978-615-5183-30-0) 161-168.