1990

Ángyán J. - Menyhért Z. - Tolner L. (1990): A talajerő-gazdálkodás forrásai és várható alakulása Magyarországon. Tanulmány, Készült: a GATE - CHEMOLIMPEX Környezetgazdálkodási Tudományos Kollégiuma megbízásából, Gödöllő, 16 p.

Gulyás F. - Szili-Kováts T. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1990): Effect of NPK Fertilization and Organic Matter on the Respiration Dynamics and Microbial N Transformation Processes of the Soil. Agrokémia és Talajtan 39. 423-429.   Abstract   Full text

1. Gulyás F. - Füleky Gy. (1994): C- and N-transformation dynamics in the soil. Die Bodenkultur Journal für landwirtschaftliche Forschung pp 313-318 (1994)
2. Gulyás F. - Füleky Gy. (1994): Data C- and N-transformation dynamics of the soil. Acta Biologica Hungarica 45. 51-8
3. Szili-Kováts T. - Tóth T. - Halassy M. - Török K. (2000): Homokpusztagyepek természetvédelmi restaurációja a tala-nitrogén immobilizációjával. 1. Laboratóriumi inkubációs vizsgálatok. Agrokémia és Talajtan 49. 491-502.
4. Kátai J. (2008): Kölcsönhatások a talajtulajdonságok, néhány agrotechnikai eljárás és a mikrobiológiai aktivitás között. 125 p. 1992. Disszertáció/Kandidátus
5. Tolner L. (2008): The determination of parameters of multi-step adsorption isotherm by sequential simplex optimization. Applied Ecology and Environmental Research, 6(4): 111-119.
6. Tolner L. - Kovács A. - Kovács A. - Vágó I. - Czinkota I. (2011): Ellentmondások a biodízelgyártás melléktermék mezőgazdasági hasznosíthatóságában. Zöldenergia termelés és hasznosítás rendszere c. Tudományos Konferencia, Gyöngyös, 2011.09.27. Konferenciakiadvány (ISBN: 978-963-9941-24-3) 154-159.
7. Béres A. - Berecz V. - Simon B. - Gulyás M. - Alexa L. (2015): EXAMINATION AND EVALUATION OF CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF HOMEMADE COMPOSTS. XIV. Alps-Adria Scientific Workshop Neum, Bosnia and Herzegovina (2015.05.11-16.), Növénytermelés / Crop production 64 Suppl. 59-62.

Füleky Gy. - Tolner L. (1990): Gemeinsames Modell der P-Adsorption und P-Desorption in Boden. Tagungsbericht Nr. 289 Justus von Liebigs Werk - Wegbereiter der wissenschaftlich begründeten Düngung, Adl Berlin, 291-298.   Abstract   Full text

1. Füleky Gy. (2004): Növények tápelem és toxikus elem felvételének tanulmányozása tenyészedényben és szabadföldön. Habilitációs értekezés. Debreceni Egyetem, ATC MTK
2. Füleky Gy. (2004): Phosphate sorption of European volcanic soils. Volcanic soil resources in Europe. COST Action 622 final meeting. Reykjavik, Iceland. Abstracts. 100-101. ISSN 1010-0121
3. Medeira M. - Füleky Gy. - Auxtero E. (2007): Phosphate sorption of European volcanic soils. Soils of Voplcanic Regions in Europe. Book Chapter Springer 2007. pp 353-367.

Füleky Gy. - Tolner L. - Czinkota I. - Osztoics E. (1990): Szorbcija foszfora kak pokazatyel foszfatnogo rezsima pocsv. In: XI. Mezsdünarodnaja naucsnaja konferencija. Agrohimicseszkije pokazatyeli plodorodija pocsv. Pulavi, pp. 61-65.

Tolner, L. - Füleky, Gy. - Biczók Gy. (1990): Modelling of soil phosphorus desorption. Swedish-Hungarian Seminar on Environmental Problems in Agriculture, Uppsala, Sweden. pp 44-62.