2016

Tolner L. - Rétháti G. - Kovács A. - Dálnoki A.B. - Fekete Gy. - Czinkota I. (2016): Biodízelgyártás melléktermék (glicerin) hatása a talaj nitrogénformáira és az angolperje kezdeti fejlődésére. 5. Környezetkémiai Szimpózium, Tihany, 2016.10.06-07. Program és előadáskivonatok 21.   Abstract   Presentation   Full text

Rétháti G. - Czinkota I.- Sebők A. - Tolner L. (2016): Kationok (Pb2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Co2+) talajon történő szimultán megkötődésének jellemzése. 5. Környezetkémiai Szimpózium, Tihany, 2016.10.06-07. Program és előadáskivonatok 23.   Abstract   Presentation   Full text

Tolner L. - Gál E. - Vekerdy Z. - Harkányiné Székely Zs. - Waltner I. - Tolner I.T. (2016): Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.   Abstract   Presentation

Czinkota I. - Fekete Gy. - Gulyás M. - Tolner L. - Sebők A. - Köles P. (2016): Biomassza hamu alkalmazhatóságának vizsgálata talajsavanyúság javítására. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.   Abstract   Presentation

Tolner I.T. - Szalay K. - Jolánkai M. - Birkás M. - Pósa B. - Neményi M. - Fenyvesi L. - Tolner L. (2016): Eltérő talajművelés hatására megváltozott talaj néhány fizikai és kémia jellemzőjének összefüggése. Talajtani Vándorgyűlés, Debrecen, 2016 szeptember 1-3.   Abstract   Presentation

Tolner L. - Ziegler I. - Füleky Gy. - Gulyás M. - Rétháti G. (2016): Stimulant and toxic effect of biomass ash dosage in pot experiment. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 43-46.   Abstract   Presentation   Full text

Sebők A. - Rétháti G. - Varga D. - Füleky Gy. - Tolner L. (2016): Comparing study about the methods to measure the copper sorption capacity of soils. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 107-110.   Abstract   Presentation   Full text

Fekete Gy. - Issa I. - Tolner L. - Czinkota I. - Tolner I.T. (2016): Investigation on the indirect correlation and synergistic effects of soil ph and moisture content detected by remote sensing. XV. Alps-Adria Scientific Workshop Mali Losinj, Croatia (2016.04.25-30.), Növénytermelés / Crop production 65 Suppl. 203-206.   Abstract   Presentation   Full text

Vargha V. - Rétháti G. - Heffner T. - Pogácsás K. - Korecz L. - Zsolt L. - Czinkota I. - Tolner L. - Kelemen O. (2016): Behavior of Polyethylene Films in Soil. Periodica Polytechnica Chemical Engineering, 60. 60-68. IF: 0.296   Abstract   Full text