1989

Al-Maeni A. T. - Füleky Gy.- Osztoics A.-né - Tolner L. (1989): The influence of soil properties on phosphate sorption of some Hungarian soils. In: Hungarochem '89. Keszthely, NEVIKI, pp. 328-334.

Tolner L. - Füleky Gy. (1989): A műtrágyázás hatása a termésre és a talajra. Az agrokémia helyzete és perspekyívái, különös tekintettel a környezetvédelemre. GATE-Chemolimpex konferencia előadásai. Gödöllő, 55-59.

Füleky Gy. - Nooman H. J. - Tolner L. (1989):Bioavailability of phosphorus in a soil-plant system. In: XI. International Plant Nutrition Colloquium. Absracts. Wageningen, pp 197.

Tolner L. - Biczók Gy. (1989): Design and evaluation of agrochemical experiments. (in Hungarian) A magyar Biometriai Társaság X. Konferenciája, Martonvásár.

1. Biczók Gy. - Tolner L. - Simán Gy. (1994): Method for the determination of multivariate response functions. Bull. of the Univ. of Agric. Sci. 1993-1994 Gödöllő 5-16.

Tolner L. - Füleky Gy. - Al-Maeni A. (1989): A foszforadszorpció és deszorpció kapcsolata a talajban. (Poszter) Elemmozgás a talajban -poszterkonferencia, Gödöllő.

Gulyás F. - Szili-Kováts T. - Szegi J. - Füleky Gy. - Tolner L. (1989): Effect of NPK Fertilization and Organic Matter on the Respiration Dynamics and Microbial N Transformation Processes of the Soil. Soil Biology and the Conservation of the Biosphere. 10th International Symposium on Soil Biology. Keszthely, 27-31. August, Agrokémia és Talajtan 39. 423-429.   Full text

Tolner L. - Biczók Gy. – Jáki I. – Lásztity B.(1989): A mozgékony PK készletek alakulása a feltöltő adagú PK-műtrágyázás hatására a csernozjom és homoktalajon I. Összefüggés-vizsgálatok vizes deszorpcióval. Agrokémia és Talajtan 38. 134-138.   Full text

1. Lásztity B. - Biczók Gy. - Jáki I.(2010): A foszfor deszorpciójának vizsgálatok mészlepedékes csernozjomon. Examing phosphorus desorption on pseudomycelliar chernozem soil. Növénytermelés 58. 75-84.
2. Buzás I.(2012): Talaj-, trágya- és növényvizsgálatok. Agrokémia s Talajtan 61. Suppl. 7-46.