Ipari technológiák és közlekedés (Környezetmérnök BSc)

Bevezető (IK1_22bev)  Diasor22 pdf
Bányászat (IK2_22banya)  Diasor22 pdf
Kőolaj és földgáz (IK3_22koolaj)  Diasor22 pdf
Műanyagok (IK4_22muanyag)  Diasor22 pdf   Szemét-e a műanaghulladék? pdf
Energia/1 (IK5_22energia_1)  Diasor22 pdf
Energia/2 (IK5_22energia_2)  Diasor22 pdf
Kohászat (IK6_22kohasz)  Diasor22 pdf
Fémek (IK7_22femek)  Diasor22 pdf
Szilikátok (IK8_22szilikatok)  Diasor22 pdf
Papir (IK9_22papir)  Diasor22 pdf
Közlekedés (IK10_22Kozlekedes)  Diasor22 pdf
Vezeték (IK11_22Vezetek)  Diasor22 pdf
  
Vizsgakérdések (IK22vizsgakerd.pdf)  Szöveg
-
  
Korábbi (2021-es) anyagok:
  
Bevezető (IK1_21bev)   Előadás21 MP4   Diasor21 pdf
Bányászat (IK2_21banya)   Előadás/1 MP4   Diasor pdf
Kohászat (IK3_21kohasz.pdf)   Előadás MP4   Diasor pdf
Fémek megmunkálása, Szilikátok (IK4_21FemSzilikat.pdf)   Előadás/1 MP4   Előadás/2 MP4   Diasor pdf
Szilikátok youtube   Csempegyártás   Üveggyartás1   Üveggyartás2   Ujrahasznositás
Vegyipar (IK5_21Vegyipar.pdf)   Előadás/1 MP4   Előadás/2 MP4   Diasor pdf   Nitrogénmüvek
Papírgyártás (IK6_21Papir)   Előadás   Diasor pdf   Tetra Pak   Ujrahasznositas
Kőolajfeldolgozás (IK7_21Koolaj)   Előadás   Diasor pdf   Olajfinomito1   Olajfinomito2   Olajfinomito3
Műanyagok (IK8_21Muanyag)   Előadás   Diasor pdf   Szemét-e a műanyaghulladék?   Szemét útja a Tiszán   Bambuszpohár?   BiszfenolA   Kieg.Előadás MP4   Kiegészítés pdf
Energia (IK9_21Energia)  Előadás   Diasor pdf   Mini vízerőművek   Szélerőművek   Dán tervek   Energiaklub   Maqyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület   Kieg.Diasor pdf
Energiaelosztás Vezetékes szállítás (IK10_21Vezetek.pdf)  Előadás   Diasor pdf
Közlekedés (IK11_21Kozlekedes.pdf)  Előadás/1 MP4   Előadás/2 MP4   Diasor pdf
-
Vizsgakérdések (IK17vizsgakerd.pdf)  Szöveg