Kísérleti módszertan és adatértékelés (Talajtani Szakmérnök)

Adatjellemzők (ea_2020_szakm_1.pdf)  Előadás
Normális eloszlás (ea_2020_szakm_2.pdf)  Előadás
Szórás (ea_2020_szakm_3.pdf)  Előadás
Varianciaanalízis (ea_2020_szakm_4.pdf)  Előadás
Blokk elrendezés (ea_2020_szakm_5.pdf)  Előadás
Többtényezős varianciaanalízis (ea_2020_szakm_6.pdf)  Előadás
Lineáris regresszió(ea_2017_R1.pdf)  Előadás
Többváltozós regresszió(ea_2017_R2.pdf)  Előadás
Vizsgakövetelmények(Vizsgakovetelmenyek2020.pdf)  Előadás