Egy besenyőtelki tábla talajnedvességének monitorozása Sentinel műhold és helyszíni vizsgálatok segítségével.

Tolner László, Gál Edina, Vekerdy Zoltán, Harkányiné Székely Zsuzsa, Waltner István, Tolner Imre Tibor

Szent István Egyetem

A precíziós gazdálkodás fontos eleme, hogy információt nyerjünk a talaj termékenységét befolyásoló talajtulajdonságokról. Információt hosszú távon leggazdaságosabban távérzékeléssel nyerhetünk. Az értékeléshez elengedhetetlen a helyszíni vizsgálatok és a távérzékeléssel nyert adatok közötti összefüggések tisztázása.

A vizsgált öt hektáros tábla talaja heterogén. A táblán található szikes folt eltérő vízgazdálkodású. Ennek hatását vizsgáltuk a talajnedvesség időbeli változásának megfigyelésével. A terület különböző pontjairól vett felszíni minták nedvességtartalmát gravimetriásan vizsgáltuk. A mintavételek időpontját annak megfelelően választottuk meg, hogy mikor kerül a Sentinel műhold az adott területről készített felvétel szempontjából kedvező pozícióba.

Vizsgálatainkkal összefüggést kerestünk a távérzékeléssel és a helyszíni talajmintavétel alapján kapott mérési adatok között.