Műanyagok alacsony hőmérsékleten végzett termolízise eredményeképpen kapott maradék talajba keverhetőségét megalapozó vizsgálatok

 

Tolner László1*, Simándi Péter2, Rácz Istvánné3, Otta Endre3, Czinkota Imre1

1*Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1., e-mail: tolner.laszlo@mkk.szie.hu

2 SZIE GAEK, Békéscsaba

3 SZIE GAEK, Szarvas

 

A műanyagok alacsony hőmérsékletű (300-350oC) termolízise során a bomlás és szénülés folyamatai mellett előtérbe kerülnek a fizikai és egy-szerű kémiai változások is. A fizikai változás az olvadás, az illékony komponensek (monomerek, lágyítószerek) gázhalmazállapotban történő távozása. A kémia bomlás során monomerek szabadulhatnak fel, amelyek részben gázhalmazállapotban eltávoznak. Kevésbé bomlékony és illékony monomerek pl. a PET esetén a tereftálsav a szilárd maradékban feldúsulhatnak.

Vizsgálataink során különböző alapanyagok kis mennyiségű mintáját a levegőtől elzártan, vízgőz atmoszférában programozott körülmények között hevítettük, a keletkező maradékokat különböző polaritású oldószerekben (víz, metanol és benzin) oldva felvettük az elnyelési spektrumokat 200-800 nm tartományban. A vizsgálatok során kapott jellemzők alapján előre jelezhetők, a talajba kevert műanyag-lebontási maradékok későbbi átalakulási lehetőségei.