A talajba kevert szilárd pirolízis termékek hatása a talajminták NIR reflektanciájára

 

Tolner László1*, Kocsis István2, Czinkota Imre1, Tolner Imre Tibor3, Gulyás Miklós1, Füleky György1

* 1 Szent István Egyetem, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1., e-mail: tolner.laszlo@mkk.szie.hu

2 SZIE GAEK, Szarvas.

3 NYME MTK, Mosonmagyaróvár.

 

A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 projekt keretében Szarvason beállított tenyészedény-kísérletben vizsgáltuk a talajhoz kevert faszén, csontszén és lignitpor hatását a termesztett szudánifű tömegére és a vizsgálathoz felhasznált gödöllői talaj tulajdonságaira. Az 1, 5 és 10%-ban alkalmazott pirolízis termékek megnövelték a talaj víztartó képességét.

A legnagyobb mértékű változást a faszén esetében tapasztaltuk. A spektroradiometeres vizsgálatok hasznos információkat nyújtottak a bekevert szerves anyag által okozott kémiai és fizikai változások nyomon követésében.