Különböző korú talajba keveredett faszénmaradványok hatásának vizsgálata a talaj kémiai és optikai tulajdonságaira

 

Tolner Imre Tibor1*, Gál Anita2, Simon Barbara2, Tolner László2, Czinkota Imre2, Rétháti Gabriella2

*1 Nyugatmagyarországi Egyetem, Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2., e-mail: tolner.imre@mtk.nyme.hu

2 SZIE MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő.

 

A faszén hasonlóan viselkedik, mint a talajjavításra hívatott pirolízis termékek. Meglevő, de már nem működő boksák környékén végezhetünk vizsgálatokat. Vizsgálatainkkal arra szerettünk volna választ kapni, hogy hosszú évtizedek alatt, hogyan változtatja meg a bioszén a talajok tulajdonságait, hogyan válik a talaj szerves részévé.

Tanulmányoztuk a minták nehézfém (Zn) megkötő képességét és spektroradiometerrel a minták optikai tulajdonságát. A három különböző korú (25, 35 80 éve nem működő) - faszénégető boksa talajainak vizsgálata alapján információt nyertünk arra, hogy a faszén időben hogyan válik a talaj szerves részévé.