TALAJOK SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATA HIPERSPEKTRÁLIS

MÓDSZERREL

TOLNER Imre T. 1, TOLNER László 2, FENYVESI László 3, NEMÉNYI Miklós 1

1 Nyugat Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar, 9200 Mosonmagyaróvár Vár 2,

tolner.imre@mtk.nyme.hu

2 Szent István egyetem Talajtani és Agrokémiai tanszék, H-2103 Páter Károly utca 1. Gödöllő, Hungary

3 VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete, H-2100 Tessedik Sámuel s. 4., Gödöllő, Hungary

Összefoglalás:

A precíziós növénytermesztés megalapozásában fontos a különböző talajtulajdonságok távérzékeléses vizsgálata. A különböző szerkezetű talajok optikai vizsgálata során különböző árnyékhatások jelentkeznek. Laboratóriumi vizsgálataink során a talajminta forgatásával, a változó árnyékhatásokat vizsgáltuk ASD spektroradiométerrel. Eredményeink alapján a vizsgálat alkalmas lehet a talajszerkezet közelítő meghatározására.

Kulcsszavak: hiperspektrális, távérzékelés, árnyékhatás

 

INVESTIGATION OF SOIL TEXTURE BY MEANS OF HYPERSPECTRAL METHODS

Summary:

The investigation of different soil properties by using remote sensing methods has important role in precision agriculture. Different shadow effects can be observed during the optical analysis of soils having different structural properties. In this work we investigated the changing effect of shadows by using the ASD spectroradiometer. Based on our results the method can be suitable for prediction the soil structure.

Keywords: hyperspectral, remote sensing, shadow affect