Száraz, szakaszos üzemű anaerob kezelés metántermelésének matematikai modellezése

Rózsáné Szűcs Beatrix, Tolner László, Füleky György, Simon Miklós, Czinkota Imre

Szennyvíziszap anaerob kezelésére a szennyvíztisztító telepek folyékony, folyamatos üzemű rothasztókat alkalmaznak. Szerves hulladékok rothasztására alkalmazzák a száraz, szakaszos üzemű anaerob kezelést. Feltételezésünk szerint a szennyvíziszap is kezelhető száraz, szakaszos üzemű anaerob kezeléssel. A lebontás kinetikáját befolyásolja az alkalmazott szubsztrát és oltóanyag mennyisége és minősége. A lebontás kinetikai paraméterei nem tisztázottak, így célul tűztük ki a metántermelés matematikai modellezését. Munkák során laboratóriumi körülmények között vizsgáltuk a szennyvíziszap száraz, szakaszos üzemű anaerob kezelhetőségét. A szennyvíziszap minőségének és az oltóanyag mennyiségének hatását vizsgáltuk a metántermelésre.

A lebontás sebessége a szubsztrát és a mikrobiális aktivitás változásai miatt időben változó volt. A sebesség idő összefüggés kettő vagy több lokális maximumot is mutatott. A kumulált metántermelési adatok időben több lépcsős monoton növekedő görbét rajzoltak ki. Méréseink kiértékelésére többtagú összetett logisztikus függvényt dolgoztunk ki. A nem lineáris regresszióval illesztett összetett függvényünk jól illeszkedett a mérési eredményeinkre.