ÖSSZETETT JELENSÉGEK MODELLEZÉSE ALKOTÓIK VIZSGÁLATÁN ALAPULÓ GÖRBESEREGEK KOMBINÁLÁSÁVAL

 

Tolner László, Hajdók Ildikó, Vágó Imre, Kovács Attila, Czinkota Imre

 

A talajok fizikai tulajdonságát alapvetően határozza meg a szemcseméret-eloszlásuk. A szemcseméretet eloszlást meghatározó módszerek alapvetően két jelenség vizsgálatán alapulnak. Az egyik a Stokes törvény, ami szerint szuszpenzióban a részecskék méretük és sűrűségük függvényében eltérő sebességgel ülepednek. A mások a lézerszóródás jelensége, amely a részecskék mérete és törésmutatója függvényében szóródott lézerfény multidetektoros érzékelésével kapott adatokból számítja a részecskék méreteloszlását.

Ez utóbbi módszer használata terjed, mivel gyors és jobban reprodukálható. A két módszer viszont eltérő, egymásnak nehezen megfeleltethető eredményeket ad. Az átszámítási lehetőségek vizsgálata során mérési pontokból álló görbeseregek összehasonlítására és lineáris kombinálására volt szükség. Hasonló probléma megoldási módszert igényelt egy műanyag pirolízissel kapott maradékanyag optikai vizsgálatával kapott spektrum feldolgozása is. Jelen munkánk a görbeseregek kezelésére kombinálására alkalmas matematikai statisztikai módszert mutat be.