Egyéb publikációk

Rita Földényi, R. - Czinkota, I. - Tolner, L. (2011). Pesticide-Soil Interaction, Pesticides in the Modern World - Pesticides Use and Management, Margarita Stoytcheva (Ed.), ISBN: 978-953-307-459-7, InTech, Available from:   http://www.intechopen.com/articles/show/title/pesticide-soil-interaction   Full text

1. Blažinkov M. - Šnajdar A. - Barić K. - Sikora S. - Rajnović I. - Redžepović S. (2014): UTJECAJ HERBICIDA NA RAST SOJEVA KVRŽIČNIH BAKTERIJA KOJE NODULIRAJU GRAŠAK (Pisum sativum L.). (THE INFLUENCE OF HERBICIDES ON GROWTH OF PEA (Pisum sativum L.) NODULATING RHIZOBIAL STRAINS) Agronomski Glasnik (ISSN 0002-1954) 4-5 2014. 183-191.

Mangel Gyöngyi - Reiniger Róbert - Tolner László - Simon Gergely (2010.10.07.): A vörösiszapkatasztrófa következményeinek szakmai háttere. Esti beszélgetés a Földről, Kossuth Rádió   Hangfelvétel

2010.07.17.: Műtrágyázás, talajjavítás. Szemléletváltó. Innováció a környezetgazdálkodásban. Gazdakör, Duna TV   Video

Tolner, L. (2005): Talajtan és agrokémia alapjai. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem Vadgazda Mérnöki Szak - Vadbiológiai s Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, 85 pp.   Full text

Bardócziné, Sz. E. - Loksa G. - Nováky B. - Tolner, L. (2003): Természeti erőforrások. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Agrármérnök Szak, Gödöllő, 120 pp.   Full text

Szakácsné Földényi R. - Tolner L. - Czinkota I. (2000): Növényvédőszerek mint a talaj és a talajvíz szennyezői (KÖM számára készített tanulmány), Gödöllő, 2000, pp. 8-29.

Füleky Gy. - Tolner L. (1999): A növény növekedésére ható tényezők (Factors affecting plant growth). In Füleky Gy.: Tápanyag-gazdálkodás (Nutrient balance), Mezőgazda Kiadó, 18-27.

1. Tanács E. (2005): THE ROLE OF FORESTS IN THE KARSTECOSYSTEM. ACTA CLIMATOLOGICA ET CHOROLOGICA Universitatis Szegediensis, Tom. 38-39, 2005, 143-156.
2. Víg Róbert - Dobos Attila (2006): Tápanyag-vizsgálati adatok összehasonlító vizsgálata különböző adottságú mintaterületeken. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2006/22. KÜLÖNSZÁM 85-90.
3. KAPPEL N., TERBE I., SZABÓ ZS. J. (2006): AZ ÉTKEZÉSI PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM L.) FAJLAGOS TÁPANYAGIGÉNYE. ZÖLDSÉGTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2006. 38. (1) 3-12.
4. Szováti K. - Füleky Gy. - Tolner L. (2006): Nitrate accumulation in the soil affected by nitrogen fertilization. Bulletin of the Szent István University Gödöllő 2006. 97-104.
5. TERBE I. - SZABÓ ZS. - KAPPEL N.(2006): Macronutrient accumulation in green pepper (Capsicum annulum L.) as affected by different production technologies. International Journal of Horticultural Science 12. (1) 13-19.
6. Víg R. - Dobos A. - Pongrácz Z. (2007): A precíziós tápanyag-utánpótlást megalapozó talajvizsgálatok Hajdúszoboszló térségében. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2007/26. KÜLÖNSZÁM 141-148.

Tolner L. (1999): Termelési tényezők (). In Füleky Gy.: Tápanyag-gazdálkodás (Nutrient balance), Mezőgazda Kiadó, 1.2. fejezet 22-24.

1. Burján Z. - Győri Z. (2013): A termőhelyek hatása a búzaszem és a liszt ásványianyag- és fehérjetartalmára. Agrokémia és Talajtan 62. 387-400.
2. Burján Z. - Bódi É. - Kovács B. (2013): The effect of different regions and NPK fertilizer on protein and sulphur content of winter wheat (Triticum aestivum L.) grains. Scientific Papers. Series A. Agronomy 56. 202-205.

Péter B. - Tolner L. (1998): A kukorica környezeti igénye és a magyarországi környezeti adottsgok. 39-51. Péter B. - Tolner L.: Tápanyag-gazdálkodás, műtrágyázás. 62-64. In Sziebert D., Széll E.: Amit a kukorica-termesztésről a gyakorlatban tudni kell. Agroinform Kiad.

Tolner L. (1992): Foszfor szorpciós egyensúly modellezése a talajban. Kandidátusi értekezés. MTA, Budapest   Theses  Full text

Füleky Gy. (szerk.) - Csákiné Micheli E. - Tolner L. - Barczi A. (1992): Talajtan és Agrokémia. Jegyzet. Gödöllő, p. 165 (TL 201 A 322603 KTG1)

Füleky Gy. (szerk.) - Tolner L. (1991): Agrokémiai gyakorlatok. (oroz nyelven) Egyetemi jegyzet. Gödöllő, p. 106

Füleky Gy. (szerk.) - Tolner L. (1991): Agrokémia III. Agrokémiai gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Gödöllő, p. 104 ITJ: 66-16-1

Ángyán, J. - Menyhért, Z. - Tolner, L.(1990): A talajerő-gazdálkodás forrásai és várható alakulása Magyarországon. Tanulmány. Készült: a GATE - CHEMOLIMPEX Környezetgazdálkodási Tudományos Kollégiuma megbízásából, Gödöllő, 16 p.

Tolner L. (1974): Komplex festéklakkgyanta reológiai vizsgálata. Diplomamunka, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.